Tema: Motorik

Når du fremmer børns bevægelsesglæde og motoriske kunnen, vil de blive mere sikre på sig dem selv og deres krop. På denne temaside finder du viden og inspiration om motorik.

Jo bedre du mestrer forskellige bevægelser, jo mere sikker bliver du på at hoppe ud i nye fysiske udfoldelser (eller måske ”i nyt bevægelsesland”).

Ligesom med sprog lærer du lettere et nyt, hvis du allerede har lært et andet. For så er din hjerne vant til at sætte sig ind i opbygning af sætninger, grammatik og bogstaver. Disse evner styrkes blot yderligere for hvert nye sprog, du kaster dig over. Det samme kan siges om kroppen og dens motoriske funktioner. 

Jo flere forskellige bevægelser, du laver, jo mere stimulerer du kroppens primære sanser - labyrintsansen, følesansen og muskel-ledsansen. Dermed bliver du klogere på din krop - og du bliver bedre til at løse hverdagens opgaver.

Motorik er således fundamentet for, at vi udvikler præcise og gode bevægelser.

Men hvordan stimulerer vi bedst børnenes sanser? Er der en idræt, hvor det er nemmere for træneren at gøre det, end andre? Og hvordan sikrer du som træner, at børn bliver ved med at kaste sig ud i aktiviteter, hvor deres motoriske kunnen udfordres samtidig med, at deres bevægelsesglæde bevares?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på her.