Tema: Når de bedste forsvinder

Små klubber kan komme i knibe, når de bedste spillere forsvinder til større klubber. Men er det nødvendigvis den bedste løsning for alle parter? Eller er det bedre at blive længst muligt i den lokale klub? Det giver dette tema en række svar på.

Det kan være fiskeri, når store klubber snupper de bedste teenagere fra små foreninger. Andre gange er det store drømme, der får unge og deres forældre til at opsøge et elite-setup.

Konsekvensen af at de bedste spillere skifter klub kan være, at små klubber mister spillergrundlaget og må opgive at stille hold. Og selvom talentet måske rækker til mere end det lokale hold, er lykken ikke altid at skifte til en større klub og et bedre konkurrencemiljø.

Er det virkelig den eneste løsning? Eller kan elite og bredde gå hånd i hånd?

I dette tema har vi samlet en række eksempler på, hvordan situationen kan blive til gavn for alle parter - elite, bredde og spillere.