Præmievåben: Vind penge til en ny riffel

Har du ikke din egen Anschütz eller Sauer, eller kunne du bruge en ny? Som riffelskytte kan du vinde et våben på enten 15, 50 eller 200 meter.

Træt af at dyste om æren og endnu et diplom til væggen? Og kunne du godt tænke dig at få din egen riffel? 

Så har du tre muligheder for at vinde en anselig hjælp til et i Præmievåben-konkurrencen. 

Præmievåben-konkurrence på luftriffel 15 meter

For at komme til at skyde om et gavekort på 15.000 kroner, skal du deltage i en udtagelsesskydning bestående af to serier. De 24 bedste skytter på henholdsvis stilling og åben inviteres til en finale som skydes efter et cup-system over tre omgange.

Skytter øst for Storebælt

Kvalificerer sig ved Ø-stævnet

Skytter vest for Storebælt
Kvalificerer sig ved Jyllandsstævnet

Du skal blot møde op og deltage i stævnet, så kommer du automatisk i betragtning til finalen. Du får direkte besked fra DGI Skydning, hvis du bliver kvalificeret. 

Finalen bliver skudt i marts.

Præmievåben-konkurrence på riffel på 50 meter

For at komme til at skyde om et gavekort på 15.000 kroner, skal du deltage i en udtagelsesskydning bestående af to serier. De 24 bedste skytter på henholdsvis stilling og åben bliver inviteret til en finale. Der bliver skudt efter et Cup-system over tre omgange.

For at komme med skal du deltage ved skydestævnet Store Skydedag, hvor du har mulighed for at blive udtaget. Du får direkte besked fra DGI Skydning, hvis du kvalificerer dig til finalen. 

Finalen bliver skudt i forbindelse med DM Ungdom i september.

Regler for konkurrencen

Præmievåben - Kortdistance (15m og 50m)

Afholdelse: DGI Skydning og riffeludvalget afholder hvert år skydning om hjælp til ét præmievåben for skytter fra Stilling og hjælp til ét præmievåben for Åben (årgang 1996-2003 for 2021), i disciplinerne 15 meter luftriffel og 50 meter riffel kal. .22. Hver skydning består af en landsdækkende indledende runde, samt en finaleskydning over 3 runder efter Cup systemet.

Deltagelse: Alle skytter fra henholdsvis klassen Stilling (årgang 1996 eller senere for 2021) og Åben (1996-2003 for 2021) kan deltage i den indledende runde. Der betales ikke indskud for deltagelsen. Dog kan den indledende runde være i forbindelse med et stævne, hvortil der skal betales indskud. Der udsættes kun et præmievåben, såfremt der i indledende runde har deltaget mindst 20 skytter i den enkelte klasse.

Indledende runde: Den indledende runde afvikles regionalt enten som en separat udtagelsesskydning eller som led i et eller flere stævner. Skydningen består af 2 serier efter klasseprogrammet (kap. 3). De 24 bedst placerede, samt 5 reserver fra den indledende runde inviteres til finalen.

Finalerunde: Finalerunden afvikles samlet et sted. Der skydes efter et Cup-system over 3 runder. I hver runde skydes et klasseprogram:

1. runde (kvartfinale) Efter lodtrækning opdeles skytterne i hver klasse i 12 kampe á 2 skytter. Vinderen af hver kamp, samt de 4 tabere med højeste point kvalificerer sig til 2. runde.

2. runde (semifinale) Efter ny lodtrækning opdeles skytterne i 8 kampe. De 8 vindere og den bedste taber kvalificerer sig herefter til finalen.

3. runde (finale)

15m luft:
- Prøveskud: Et ubegrænset antal inden for 4 minutter forud for gældende skud.
- Gældende skud: 10 skud i alt, fordelt med 5 skud, skydetid 4 minutter, herefter 5 enkelt skud med 45 sekunder. pr. skud. Der må kun afgives ét skud pr. skivetegning. Der anvendes 1/10 markering.

50m cal .22:
- Prøveskud: Frit antal inden for 4 minutter forud for gældende skud.
- Gældende skud: Der skydes 5 skud knælende/liggende, skydetid 4 min. Åben skærm, samlet markering efter endt serie. Der anvendes 1/10 markering. 5 skud stående/liggende, skydetid 45 sekunder pr. skud. Markering efter hvert skud. Der anvendes 1/10 markering.

Præmier:
1 stk gavekort á kr. 15.000,- på 50 meter riffel, samt max. 4 gavekort á kr. 1.000,- i hver klasse.

1 stk gavekort á kr. 15.000,- på 15 meter luftriffel, samt max. 4 gavekort á kr. 1.000,- i hver klasse.

Der uddeles altid ét gavekort, også selvom de fire første har vundet præmievåben konkurrencen tidligere. Gavekortet går blot videre til den første, der ikke har vundet tidligere. Der udsættes dog kun et gavekort, såfremt der til finalen er tilmeldt 10 eller flere skytter i hver klasse. Er der kun tilmeldt 9 skytter eller færre udsættes i stedet gavekort á kr. 1.000,-.

Antallet af gavekort afhænger af antal deltagere, idet der sigtes mod en præmieprocent på max. 25.

Præmievåben-konkurrence riffel 200 meter

For at komme til at skyde om et gavekort på 15.000 kroner, skal du deltage i en af nedenstående udtagelsesskydninger. De 24 bedste skytter på henholdsvis i stilling inviteres til en finale som skydes efter et cup-system over tre omgange.

Finalen bliver holdt i forbindelse med DM Ungdom i september. Finalen bliver skudt efter et Cup-system over tre omgange. Skytter der kvalificere sig til finalen får direkte besked fra DGI Skydning.

Regler for konkurrencen

Præmievåben - Langdistance

Afholdelse: DGI Skydning og riffeludvalget afholder hvert år skydning om hjælp til et præmievåben for skytter fra klasse Stilling (årgang 1996 eller senere for 2021) i disciplinen 200 meter riffel. Skydningen består af en landsdækkende indledende runde, samt en finaleskydning over 3 runder efter CUP-systemet.

Deltagelse: Alle skytter fra klasse Stilling kan deltage i den indledende runde. Der betales ikke indskud for deltagelsen. Dog kan den indledende runde være i forbindelse med et stævne, hvortil der skal betales indskud.

Indledende runde: Indledende runde foregår i 3 tempi:
- 1. På Store Skydedag (som regel 1. lørdag i juni) skydes 2 klasseskydninger på 200 meter hvor de 14 bedste skytter kvalificerer sig til finaleskydningerne.
- 2. Pr. 1. juli udtages de 5 bedste ung stilling skytter fra G-terrænranglisten (2 bedste resultater)
- 3. Pr. 1. juli udtages de 5 bedste ung stilling skytter fra 300m ranglisten, 300 meter eller 300 meter reduceret på 200 meter, (2 bedste resultater).

Dette giver de ønskede 24 finalister. I tilfælde af sammenfald af skytter på de 3 kvalifikationslister, suppleres der op med skytter fra Store Skydedag – 200 meter kvalifikation. 

Er der stadig ikke opnået de ønskede 24 deltagere, suppleres yderligere med skytter fra terrænranglisten samt 300m ranglisten, og derefter skytter der fuldførte kvalifikationen på Store Skydedag. Det er et krav at alle, der kvalificerer sig, skyder i klasse Stilling også på 200 meter.

Finalerunde: Finalerunden afvikles ved DM Ungdom i september samme år. Der skydes efter et Cup-system over 3 runder. I hver runde skydes et klasseprogram:

1. runde (kvartfinale): Efter lodtrækning opdeles skytterne i 12 kampe á 2 skytter. Vinderen af hver kamp, samt de 4 tabere med højeste point kvalificerer sig til 2. runde.

2. runde (semifinale): Efter ny lodtrækning opdeles skytterne i 8 kampe. De 8 vindere og den bedste taber kvalificerer sig herefter til finalen.

3. runde (finale):

- Prøveskud: Frit antal inden for 4 minutter forud for gældende skud.
- Gældende skud: Der skydes 5 skud knælende/liggende, skydetid 4 min. Åben skærm, samlet markering efter endt serie. Der anvendes 1/10 markering. 5 skud stående/liggende, skydetid 45 sekunder pr. skud. Markering efter hvert skud. Der anvendes 1/10 markering.

Indrangering ved pointlighed om førstepladsen (skudte point incl. X-tier) foretages der omskud med 3 skud. Der anvendes her 1/10 markering. Ved fortsat pointlighed foretages omskydning med 1 skud ad gangen indtil pointforskel foreligger.

Præmier: 1 stk gavekort á kr. 15.000,- på 200 meter riffel, samt max. 4 gavekort á kr. 1.000,-.

Der uddeles altid ét gavekort, også selvom de fire første har vundet præmievåben konkurrencen tidligere. Gavekortet går blot videre til den første, der ikke har vundet tidligere. Der udsættes dog kun et gavekort, såfremt der til finalen er tilmeldt 12 eller flere skytter. Er der kun tilmeldt 11 skytter eller færre udsættes i stedet gavekort á kr. 1.000,-.

Antallet af gavekort afhænger af antal deltagere, idet der sigtes mod en præmieprocent på max. 25.