DGI FOKUS

Kom godt i gang med åben skole. DGI tilbyder Skole-foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv.

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejdsmodel, der har blik for børn og unge med særlige behov. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

Vidste du, at...

I Socialstyrelsens nationale ADHD-handleplan er DGI FOKUS nævnt som én af fire virkningsfulde indsatser mod ADHD på fritidsområdet.

Sådan gør vi

DGI står for at skabe kontakt mellem skole og forening og at invitere til opstartsmøde.

På opstartsmødet aftaler vi forløbet helt konkret med udgangspunkt i, at en mindre børnegruppe, sammensat af skolens personale, går til idræt i foreningen én gang om ugen i 3-6 måneder.

Træningen foregår i skoletiden, og børnene følges af personale fra skolen. Men i træningslokalet er det instruktørerne fra foreningen, som står for undervisningen.

Skolen står for udgifter i forbindelse med undervisningsforløbet.

Kontakt os, og hør hvordan din skole eller forening kommer i gang.