New Moves – Unges engagement

39 % af de unge vil gerne være frivillige. Med New Moves tager DGI initiativet til udvikling af ideer, så vi i fællesskab kan indfri potentialet.

Hurra! De unge vil gerne være frivillige! Men ikke alle er det ...

Faktisk viser en undersøgelse, at 39 % af de unge, som ikke er frivillige i dag, gerne vil være det. 

Og der ligger en stor mængde viden om både eksisterende frivillige mellem 15-29 år, ligesom en række rapporter peger på potentialet for at aktivere de unge, som endnu ikke er. Tallene peger på, at der er stor motivation, og at det i vid udstrækning handler om at fjerne de barrierer, de unge oplever.

31 % motivation

31% af de unge er top-motiverede og ser sig selv som igangsættere af nye ting. Klima, psykisk sårbarhed og leg og bevægelse står højt på listen over de emner, de gerne vil arbejde med. Desuden ser vi en stigning i antallet af unge, der arbejder frivilligt i en kortere periode, frem for at være fast tilknyttet f.eks. en forening.

Viden fra New Moves Action Camp 2019 peger på barrierer og potentialer i 4 forskellige spor:

  1. Kompetenceudvikling
  2. Iværksætteri
  3. Governance
  4. Ungdomsuddannelser.

Projektledere, konsulenter og rådgivere fra organisationer, foreninger og projekter arbejdede med 17 konkrete ideer til, hvordan potentialet kan indfries. Ideerne foldes ud i fire videoer her på siden, som kan overtages frit.