Sådan foregår DGI Crossroads

DGI Crossroads er et 3-årigt samarbejde mellem DGI og en lokal samarbejdspartner, der klæder unge i almene boligområder på til at opbygge og vedligeholde communities.

Gennem forløbet får de unge konkrete værktøjer og kompetencer til at opbygge deres eget community.

  • De udvikler selv en communityidentitet
  • De fordeler communitiets roller imellem sig
  • De unge lærer at organisere sig som community og gennem ugentlige træning
  • De sætter aktivitet og træning i gang for andre unge i deres lokalområde

Forløbet giver dem kompetencer indenfor samarbejde, konflikthåndtering og udvikling, som de kan bruge i andre sammenhænge – og bidrager til et stærkt fællesskab.

Jeres rolle som lokal samarbejdspartner

Arbejder I med udsatte unge - enten i en kommune, som boligsocial aktør eller i en forening? 

Som lokal samarbejdspartner vil I være helt tæt på de unge og udvikle deres community sammen med dem.

Med hjælp fra en DGI-konsulent er det blandt andet jeres rolle at:

  • Sikre rekruttering af de unge, der skal uddannes til communityledere.
  • Understøtte de unge i udvikling og vedligeholdelse af deres community.
  • Være bindeled til DGI’s instruktører, som varetager den praktiske uddannelse af communitylederne.

Under det 3-årige forløb står vi i DGI til rådighed med uddannelse og sparring til den lokale samarbejdspartner såvel som de unge communityledere. Herefter står vi fortsat til rådighed for support og netværk.

Få et overblik over forløbet nedenfor og kontakt os, hvis I ønsker at vide mere eller er nysgerrige på, hvordan et forløb med netop jer som samarbejdspartner kunne se ud.

Oversigten over de 3 år er en ramme, som kan justeres alt afhængig af communitiets behov og ønsker.