Unges fællesskaber

Deltagelse i idrættens fællesskaber kan styrke unges trivsel, dannelse og følelse af at høre til. Derfor skal flere unge være idrætsaktive.

I DGI arbejder vi for, at:

  • Unge skal trives og føle sig trygge og velkomne i idrætsforeningerne uanset ambitioner og forudsætninger.
  • Fællesskabet i idrætsforeningerne skal give unge et stærkt tilhørsforhold med oplevelser af mestring og mulighed for medbestemmelse.
  • Idrætten skal være et frirum, hvor der gøres op med perfektions- og præstationskulturen og gives plads til nærvær og fordybelse.
  • Unge er engagerede frivillige, når samvær, sag, selvrealisering og forpligtelse går hånd i hånd.
  • DGI’s GO!-begreber styrker ungefællesskabers fokus på glæde, fællesskab, udfordring og sundhed og sigter mod, at så mange unge som muligt deltager så længe som muligt.