"Idræt om dagen"

Skab liv i dagtimerne med idrætstilbud til seniorer i din forening.

Vælg en fast ugedag, planlæg 2 timers aktivitet om formiddagen i den lokale hal eller i andre mulige faciliteter. Idræt om dagen kan også indeholde udendørs aktiviteter.

Begynd med fælles opvarmning, og fortsæt derefter med forskellige idrætstilbud. Seniorerne kan vælge de aktiviteter, de har mest lyst til, og efter aktiviteterne er der typisk fælles kaffe, sang og lignende. Den sociale dimension i ”Idræt om dagen” er vigtig.

Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke typer aktiviteter der udbydes. Det kan være gymnastik, volleyball, motionsfloorball, fitness, badminton, bordtennis ringo, bowls, svømning og meget mere. Som udendørsaktivitet kan man for eksempel tilbyde krolf, krocket, gang og cykling. Der kan oprettes nye aktiviteter efter behov.

Foreningen stiller som regel de nødvendige rekvisitter og udstyr til rådighed. Der betales kontingent til foreningen på lige fod med andre medlemmer af foreningen.

Med "Idræt om dagen" får

Senioren: 

  • Forskellige muligheder √ - Aktiviteten kan rumme mange tilbud i et, hvilket giver mulighed for at tilbyde aktiviteter der appellerer forskelligt, så der er noget for enhver.
  • Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum. Efter aktiviteten satter seniorerne ofte stor pris på at vende verdenssituationen over en kop kaffe.
  • Alle kan være med √ - Uanset alder og handicap. Forskelligheden i aktiviteterne gør det muligt at vælge aktiviteter på det niveau, man er, med god mulighed for skånsomme aktiviteter.

Foreningen:

  • Et koncept båret af frivillighed √ - ”Idræt om dagen” skaber rammerne for selvkørende, aktive og sunde seniorer, hvor der er gode muligheder for frivillig involvering.
  • Sæt gang i lokalområdet √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum og skaber dermed gode muligheder for fastholdelse og medlemsrekruttering.
  • Nemt at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i foreksempel hal, borgerhus eller forsamlingshus.
  • Udnyttelse af haltider √ - Seniorer foretrækker at være aktive i dagtimerne, hvilket skaber muligheder for bedre udnyttelse af haltider.