Sunde seniorer

Aktiv deltagelse i idrættens fællesskaber er en vej til et godt, langt seniorliv. Derfor skal alle seniorer have mulighed for at deltage i relevante og motiverende idrætstilbud.

I DGI arbejder vi for, at:

  • Alle seniorer skal have mulighed for at deltage i idrættens fællesskaber og bevægelsesaktiviteter.
  • Alle seniorer skal have mulighed for at opleve glæden ved at engagere sig i fællesskabet.
  • Skabe den gode overgang fra arbejdsliv til et aktivt seniorfællesskab.
  • Frivillige seniorer bidrager med kompetencer, viden og engagement i idrætsforeninger og fællesskaber.
  • Barrierer for at seniorer kan være fysisk aktive skal være så lave som muligt.
  • Seniorer med sociale og sundhedsmæssige udfordringer skal kende og vejledes til idrætsforeningernes relevante tilbud.
  • Idrætsforeningernes tilbud skal give seniorer lyst til at komme igen og til at deltage så længe som muligt.