Idrættens arenaer

Mødesteder og frivillige er forudsætninger for flere aktive og flere medlemmer og afgørende for et velfungerende civilsamfund og attraktive lokale fællesskaber.

Idrættens arenaer handler både om organisering og de fysiske miljøer: Idrætsforeninger, fællesskaber, idrætsfaciliteter, natur og byrum.

I DGI tror vi på, at:

  • Aktiv, frivillig deltagelse i fællesskaber er en grundlæggende forudsætning for demokratisk dannelse og sammenhængskraften i samfundet.
  • Idræt kan noget særligt som ramme for mødet mellem mennesker på tværs af alder, baggrund og social status.
  • Det skal være attraktivt at være frivillig i idrætsforeninger og andre fællesskaber.
  • Idrætsforeninger, fællesskaber og aktive lokale mødesteder er vigtige for udviklingen af bæredygtige byer, bydele og lokalsamfund.
  • Alle skal have adgang til at være fysisk aktive i attraktive idrætstilbud, faciliteter, natur og byrum tæt på, hvor vi bor.