Udspil 2014

Udspil nr. 1 - januar 2014
Tema: De nye seniorer har fart på

Udspil nr. 2 - marts 2014
Tema: Bevægelse i skolen

Udspil nr. 3 - april 2014
Tema: Det gode generationsskifte

Udspil nr. 4 - maj 2014
Tema: Angsten for at fejle

Udspil nr. 5 - juni 2014
Tema: Den er go' - Den danske idrætsmodel

Udspil nr. 6 - august 2014
Tema: Kryds barriererne

Udspil nr. 7 - oktober 2014
Tema: Lysten til at indgå i et fællesskab får flere og flere handicappede personer til at dyrke idræt i almindelige idrætsforeninger

Udspil nr. 8 - november 2014
Knubs og kreativitet. Foreninger er i gang med reformen

Udspil nr. 9 - december 2014
Begyndertræneren - Det er en særlig udfordring at træne begyndere