Dagsordner og referater

Følg med i dagsordner og referater med beslutninger i DGI’s ledelse

Årsmødet

Årsmødet er DGI’s øverste myndighed.

Se protokoller fra de seneste årsmøder.

 
Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse og øverste myndighed mellem årsmøderne.

Se referater og mødenotater fra de seneste hovedbestyrelsesmøder.

 
Landsledelsen

Landsledelsen har følgende medlemmer: Hovedbestyrelsen, formændene for landsdelsforeningerne, formændene/de politiske ledere for de landsplansbaserede idrætter og næstformanden for DGI Skydning. Landsledelsen holder mindst to møder årligt.

Se mødenotater og dagsordner fra de seneste landsledelsesmøder.

 
Direktionen

Direktionen består af den adm. direktør og den viceadm. direktør.

Se referater fra de seneste direktionsmøder.