Indkaldelse til DGI's årsmøde

Indkaldelse til årsmøde

Det bekendtgøres herved, at DGI afholder ordinært årsmøde i DGI lørdag den 14. november 2020 kl. 12.30-16.30 i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5, stk. 4.

Venlig hilsen
DGI

Charlotte Bach Thomassen                Jens Otto Størup
Landsformand                                 Administrerende direktør