Hans Henrik Heming blev ikke valgt til hovedbestyrelsen

Hans Henrik Heming har siddet i DGI's hovedbestyrelse siden 2018. Han blev ikke genvalgt til DGI's hovedbestyrelse i 2020.

Hans Henrik Hemings CV

54 år. Bor på Amager med sin kone Cathie og 2 drenge på 14 og 16 år.

Politisk ansvarlig for DGI Svømning.

Har været med til at danne den første danske Åbent Vand svømmeklub - Svømmeklubben Copenwater, hvor han i dag sidder i bestyrelsen.

Initiativtager til og formand for DOWSA - Danish Open Water Swimming Association.

Næstformand i Danmarks 3. største Basketball Klub - BK Amager, hvor han på 4. år sidder i bestyrelsen.

Diverse tillidshverv - har bl.a. siddet i hovedbestyrelsen for Dansk Industri og været formand for e-Handelsfonden i 12 år.

Iværksætter. Har bl.a. med succes deltaget i DR's program Løvens Hule, fået en virksomhed på børsen, sikret et større tocifret millionbeløb via investeringsfonde til en crypto-virksomhed og lavet flere succesfulde kickstarter-projekter.

Bruger også tid i NGO'en Plastic Change med ansvar for virksomhedspartnerskaber. 

Har læst økonomi ved Aarhus Universitet og har en master i forandringsledelse fra CBS.

Svømmede Amager rundt i 2013 - en tur på 47 kilometer. I 2018 stod Bornholm for skud - 110 Kilometer over fire dage.

Hans Henrik Heming elsker at bage kanelsnegle!

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse

DGI er i en større forandringsproces - processer jeg har været med til at igangsætte, og som jeg har stor lyst til at være med til at følge til dørs. Jeg mener mit særlige perspektiv er vigtigt for, at vi som organisation lander rigtigt.

Det tager tid at komme ind i arbejdsgange og etablere internt og eksternt netværk, så man for alvor kan skabe blivende resultater her.  Jeg genopstiller først og fremmest fordi jeg har "unfinished business" at gøre i DGI.

2020 har i høj grad været præget af corona. Hvordan synes du idrætsforeningerne og DGI har tacklet det?

2020 har været et mærkeligt år for alle og idrætsforeningerne har på forskellig vis været ramt. At navigere efter myndighedernes krav har ikke og er ikke let.

Som organisation tog DGI meget hurtigt proaktive skridt for at sikre en klar kommunikation til foreninger og øvrige interessenter. Det har været godt, eksemplarisk og med til at reducere noget af den usikkerhed, der har været.

Foreningerne har ikke håndteret udfordringerne ens - de er organiseret forskelligt, og derfor har deres måde og mulighed for at håndtere corona også været forskellige. Nogle foreninger er virkelig udfordret, dels medlemsmæssigt, men også økonomisk. Andre har haft mulighed for at se ind i deres medlemstilbud på nye måder og set direkte medlemsfremgang. Corona er ikke ovre, og det vil i en rum tid udfordre foreningerne.

På årsmødet skal der stemmes om at ændre DGI’s formålsparagraf, så DGI også skal arbejde for at fremme bevægelsesglæde. Hvordan vil det påvirke DGI og idrætsforeningerne?

Verden forandrer sig, og det gør DGI heldigvis også. Oplægget til en ny formålsparagraf er et udtryk for netop det. Foreningerne skal kunne spejle sig selv i DGI og jeg tror i høj grad, at de kan det, når vi i DGI ønsker at sætte ekstra tryk på begrebet bevægelsesglæde.

At være glad for at bevæge sig, er allerede en stor del af DNA'et i idrætsforeninger, og på den måde vil der ikke være den store forandring her. Samtalen om, at det er det vi søger, ønsker at motivere og praktisere i idrætsforeningerne, er enorm vigtig. Men det er også vigtigt, at vi formår at nuancere begrebet.

Bevægelsesglæde betyder ikke det samme for alle - for nogle er glæden ved bevægelse efter fx en skade en ting, mens det for en anden vil være ægte lykke, at kunne ramme basketkurven og score mål igen og igen. Vores medlemsforeninger favner allerede begge dele, og det er godt.

DGI og DIF har den fælles vision Bevæg dig for livet. Hvad er det vigtigste her i fase tre frem til 2025?

Der er indgået en række visionsaftaler på tværs af de enkelte idrætter - ikke to er ens og det er resultaterne heller ikke. Selve grundlaget for den samlede visionsaftale er klart og står mejslet tydeligt i de 25-50-75.

I næste fase er det vigtigt at have øjnene på bolden, men også at prioritere mellem idrætter og aktiviteter, hvor vi kan se at potentialet til den samlede målopfyldelse er størst. Nøgleord er derfor "fokus" og "prioritet". Derudover er der en vigtig politisk opgave i at få kalibreret forventningerne over mod de væsentligste interessenter, særligt fondene.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

For 2 år siden gik jeg på valg med paroler om forandring og innovation, et nyt perspektiv. Siden har jeg haft den store glæde at kunne arbejde med netop det, hvor jeg særligt vil fremhæve "DGI Impact", hvor jeg er overordnet politisk ansvarlig.

At kunne være med til at gøre det endnu lettere at drive en idrætsforening, være med til at gøre det endnu lettere at rekruttere endnu flere medlemmer, at være med til skabe nye og bedre medlemstilbud i vores medlemsforeninger, det er en ægte gave.

Det er givende at mærke, at selvsamme indsatser udvikler også internt i DGI. Det arbejde er vigtigt, og det er bestemt en mærkesag for mig.