Hanne Lene Haugaard er genvalgt til DGI's hovedbestyrelse

Hanne Lene Haugaard elsker foreningsidrætten, men drømmer også om at udvikle på rammerne for danskernes idrætsliv. Og så vil hun fremover stille skarpt på børn og unges bevægelsesglæde.

Hanne Lene Haugaards CV

52 år, gift, mor til to idrætsglade drenge og bosiddende i Vilstrup. 

Foreningskonsulent i Haderslev Kommune.

Medlem af DGI's hovedbestyrelse siden 2014.

Formand for DGI Gymnastik.

Politisk ansvarlig for DM i Foreningsudvikling.

Politisk ansvarlig for det strategiske programområde DGI Sundhed.

Medlem af Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse (valgt af DGI).

Formand for styregruppen for fejring af Genforening 2020.

Medlem af styregruppen for BDFL Fitness.

Ansvarlig for sang og sangbøger i DGI.

Foreningsformand for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening.

Twitter

LinkedIn

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg drømmer om fortsat at være med til at sætte rammen om de mange fantastiske idrætsforeningers arbejde, men også om at være med til at skubbe til strukturer og organisering, for at give plads til idérigdom og udvikling.

Opgaverne i DGI’s hovedbestyrelse er for mig både meningsfulde, energigivende og inspirerende. Jeg elsker at være aktiv i en organisation, hvis fornemste opgave er at være med til at fremme danskernes sundhed – både fysisk og mentalt. 

2020 har i høj grad været præget af corona. Hvordan synes du idrætsforeningerne og DGI har tacklet det?

Det er, og har været, en utrolig svær tid for os alle. Vi har mødt dilemmaer, vi ikke kendte til.

DGI bakkede i foråret op om regeringen og Sundhedsstyrelsens restriktioner og anbefalinger, fordi vi er en seriøs organisation med et stort samfundsansvar. Samtidig har DGI arbejdet hårdt for genåbningen af forenings- og hverdagsidrætten og sammen med lokalforeningerne synes jeg, der tegner sig et klart billede af en kæmpestor indsats for at holde aktiviteterne i gang.

Sammen har vi gjort det rigtig godt, og det vil vi blive ved med at gøre. Sammen! Nu med tryk på, at vi skal gøre alt for at holde os, aktiviteterne og fællesskabet i gang. 

På årsmødet skal der stemmes om at ændre DGI’s formålsparagraf, så DGI også skal arbejde for at fremme bevægelsesglæde. Hvordan vil det påvirke DGI og idrætsforeningerne?

Jeg synes, vi tilretter vores formålsparagraf i forhold til virkeligheden: For vi er en organisation, hvor glæden ved at bevæge sig, være sammen med andre og blive bevæget er i højsæde.

Jeg håber, det bliver vedtaget, så det fremover står som en særlig påmindelse i vores fælles formål. Det vil være en løftestang i forhold til nytænkning af for eksempel stævnestrukturer, idrættens til tider traditionelle tænkning af organisering og det vil skabe et rum til endnu flere idrætsaktive danskere.

DGI og DIF har den fælles vision Bevæg dig for livet. Hvad er det vigtigste her i fase tre frem til 2025?

Vi skal holde tempoet oppe og lære af alle de gode, og mindre gode, efterfaringer, de to første faser har lært os.

Visionens mål holder stadig: Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Vi har udfordret os selv og vi har sat overliggeren højt, det fortjener respekt. Men vi har også en stor opgave med at gøre visionens mål vedkommende for medlemmerne, og ikke bare holde fast for visionens skyld.

Har du en mærkesag, du vil fokusere på i din kommende periode som medlem af hovedbestyrelsen?

Jeg arbejder med foreningen i fokus. Det vil altid være en af mine stærke mærkesager. Det, vi laver i DGI, skal skabe værdi for lokalforeningerne.  

Og så vil jeg i særlig grad tænde pandelampen og sætte spot på vores nye ord i formålsparagraffen: bevægelsesglæde. Vi står lige nu på et fantastisk fundament, vi har skabt GO!-begreberne og den platform skal vi udnytte i langt højere grad til at fortælle, hvorfor DGI stadig er det sikre valg, når det gælder foreningsliv og frivillighed, når det gælder humanistisk menneskesyn og demokratisk medleven.