Mogens Kirkeby

Mogens Kirkeby blev genvalgt til DGI's hovedbestyrelse.

Mogens Kirkeby

Mogens Kirkeby er 54 år, bor i Birkerød, er gift og har tre børn. 

Er formand for ISCA, den internationale organisation for breddeidræt, og  arbejder med at fremme vilkårene for breddeidrætten internationalt og udvikle ISCA’s medlemmer, som tæller mere end 200 breddeidrætsorganisationer.

Har været medlem af DGI’s Hovedbestyrelse i fire år. Han er politisk ansvarlig for blandt andet løb, cykling og outdoor og har været medlem af den fælles Visionsgruppe for DGI’s og DIF’s vision Bevæg dig for livet.

Har siden 2011 været medlem af DGI Storkøbenhavns bestyrelse.

Han er uddannet i idræt og samfundsfag på Københavns Universitet og har tidligere bl.a. været leder af Røde Kors' gruppe af landskonsulenter.

Har dyrket alle idrætter i DGI undtagen Hundesport og Esport. Er pt aktiv på cykel og i løbeskoene udover medlemskab i fire foreninger: Birkerød Ro- & kajakklub, Furesø Golfklub, Dynamo Birkerød (fodbold) og Vedbæk Vikingelaug (helårsbadning).

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?      

Idrætspolitisk ledelse i DGI er udfordrende, interessant og meget meningsfuldt. Jeg mener, at jeg kan bidrage med de erfaringer og holdninger jeg har til, hvordan vi i fællesskab sikrer DGI tager størst muligt samfundsansvar. Det er baggrunden og motivationen for at genopstille. 

Hvordan kan DGI bedst fremme målet i Bevæg dig for livet: At aktivere tusinder af danskere i de kommende år?

Vi skal have flere med og vi skal selv bidrage mere! Der er behov for at flere dele af samfundet; organisationer, kommuner og virksomheder tager del i visionen om, at i 2025 skal 50% af borgerne være aktiv i forening og 75% have en aktiv livsstil.

Men vi skal selv gå forrest i DGI og DIF. Jeg ser gerne, at vi i DGI prioriterer flere resurser til Bevæg dig for livet, men det er også nødvendigt at DIF bidrager væsentligt mere i fremtiden.

Med aftalen om udlodningsmidlerne har Folketinget givet de frivillige organisationer i Danmark et solidt fundament og det skal vi kvittere for ved at give visionen Bevæg dig for livet flere resurser både i form af tid og penge. 

Foreningsudvikling har vist sig at have en positiv effekt. Hvordan vil du arbejde for at brede udviklingslysten ud til flere foreninger?

Jeg får lyst til at citere et kendt slogan fra en brudekjolefabrikant, der lyder: ”Det ender med en Lily model”.

I DGI ender meget også i en eller anden form for foreningsudvikling. Foreningsudvikling er en kerneydelse for DGI til de foreninger, der vil eller har brug for udvikling.  Så det ikke spørgsmål om vi skal tilbyde foreningsudvikling, men derimod hvad det skal indeholde og til hvilke foreninger, det skal tilbydes. Vi kan ikke nå alle foreninger, så lad os prioritere de foreninger, som gerne vil udvikle sig, så de også i fremtiden kan tilbyde borgerne fællesskab og gode aktiviteter.

Derudover har vi brug for at der skabes mange nye idrætsforeninger de kommende år - det er også en central del i min forståelse af foreningsudvikling. Til såvel erfarne som nye foreninger er det vores ansvar, at tilbyde den rette type foreningsudvikling. Og palletten er meget bred mellem traditionel dialog til smarte digitale løsninger. Så det kræver nogle faglige og politiske valg og dermed også fravalg.

DGI fejrer i år sit 25 års jubilæum. Hvor har DGI sat de vigtigste aftryk i samfundet siden 1992? Og hvordan ser du DGI’s position i fremtiden?

DGI bygger på en mere end 150 år lang tradition. Med fusionen i 1992 og den efterfølgende fusion med DDS, blev der skabt et meget stærkere og dygtigere fundament for at udvikle det idrætslige foreningsdanmark.

I DGI vedkender vi os fællesskabet og det aktive medborgerskab, som det vigtigste kit i udviklingen af samfundet. Vi retter vores indsats mod foreningsfælleskaber og andre fælleskaber, der skaber idræt og motion. Vi støtter de mange borgere, der har valgt at kigge ud over egen næsetip og bidrage til at andre får gode oplevelser med motion og fællesskab.

Og det står mere og mere klart for mig, at vi i Danmark har brug en for en organisation, som har det helt særlige fokus.