Annette Vilhelmsen

Annette Vilhelmsen blev genvalgt til DGI's hovedbestyrelse.

Annette Vilhelmsens CV

Er årgang 1959, gift med John, sammen har de to voksne sønner og børnebørn. Parret bor i Kerteminde.

Direktør for Tietgen - de merkantile uddannelser i Odense.

Har været aktiv i lokalpolitik i Kerteminde Byråd i 11 år, medlem af folketinget i 4 år og minister i 1½ år. Tidligere formand for SF.

Er uddannet kontorassistent fra Svendborg Andels Svineslagteri.

Var elev på Gerlev Idrætshøjskole i 1979-80, læste derefter til lærer på Den frie Lærerskole i Ollerup, og senere kandidat i pædagogik fra den tidligere Danmarks Lærerhøjskole (DLH).

Har undervist i friskole, efterskole, VUC, højskole, seminarium, på Diplomuddannelser under CVU og på den frie lærerskole – og løst konsulentopgaver sammen med efterskoleforeningen, produktionsskoleforeningen og Odense kommune.

Har en alsidig idrætsbaggrund i gymnastik, fodbold, bordtennis, badminton, svømning, ridning, dans og tennis, og holde sig i form ved at løbe, cykle og spille tennis.

Kan godt lide udfordringer, har for eksempel løbet marathon tre gange i Berlin og cyklet 2.397 km fra Kerteminde til Portbou i Spanien.

Cyklede med Team Rynkeby til Paris i sommeren 2016.

Medlem i Kerteminde Tennisklub.

Hvorfor genopstiller du til DGI’s hovedbestyrelse?

Vi står foran en række store opgaver, som jeg har været med til at sætte i søen, og dem vil jeg gerne følge til dørs. De første to år i hovedbestyrelsen har været utrolig spændende, og jeg synes, jeg fortsat har meget at byde på.

DGI er en kompliceret størrelse at komme ind i, og nu vil jeg gerne bruge de erfaringer, og det, jeg har lært, i de første to år.

Det gælder blandt andet på seniorområdet og inden for skole-, institutions- og børneområdet. Hele arbejdet med Bevæg dig for livet er også en vigtig dagsorden for både DGI og samfundet.

Hvordan kan DGI bedst fremme målet i Bevæg dig for livet: At aktivere tusinder af danskere de kommende år?

Det kan vi på flere måder. Jeg tænker især på disse tre fokusområder:

For det første skal vi fastholde dem, der allerede er aktive i dag. De skal fortsat have lyst til at være aktive i DGI.

For det andet skal vi nå den gruppe, der tidligere har været aktive, men af flere årsager ikke er det længere. De kan have brug for at blive præsenteret for nye idrætter og aktiviteter. Det kan fx være de mennesker, der ikke længere har mulighed for at være en del af fast holdsport, som skal introduceres for andre idrætter.

For det tredje skal vi nå den store gruppe af inaktive. Måske har helbredet eller praktiske årsager gjort det vanskeligt for dem at komme i gang. Her skal vi være synlige de steder, vi ellers ikke er.

Et tæt samarbejde med kommunerne kan hjælpe os på vej, og det samme gælder samarbejder med fx boligområder, boligforeninger og arbejdspladser. Vi skal være, hvor folk er.

3. Foreningsudvikling har vist sig at have en positiv effekt. Hvordan vil du arbejde for at brede udviklingslysten ud til flere foreninger?

Vi skal være til stede i foreningerne, så foreningerne oplever, at DGI er til for dem. DGI skal være dem, de tænker på først, når de vil have flere medlemmer eller flere frivillige til foreningen. Når der er behov for udvikling, er det rigtigt vigtigt, at de ved, at vi kun er et klik væk, og at landsdelsforeningerne er til for dem.

Jeg ser gode muligheder i at introducere foreningsudvikling på skoler og ungdomsuddannelser, så unge kan få øjnene op for foreningsudvikling som en vigtig del af deres foreningsliv.

Der skal også være åbenhed over for nye måder at drive forening - både digitalt og der, hvor vi mødes.

4. DGI fejrer i år sit 25 års jubilæum. Hvor har DGI sat de vigtigste aftryk i samfundet siden 1992? Og hvordan ser du DGI’s position i fremtiden?

Jeg synes, det er lykkes at føre det bedste fra de grundlæggende organisationer videre. Det er lykkes at fastholde fokus på fællesskaber og på at være folkeoplysende. Det er helt centralt. DGI er for alle, og det har man holdt fast i.

Jeg er også glad for, at to store parter som DGI og DIF kan supplere hinanden og være til gavn for idræt og foreningslivet i Danmark.
DGI er blevet en vigtig stemme - både i befolkningen og politisk.

I forhold til fremtiden skal vi sikre os, at vi følger med tiden. Vi skal sikre, at kernen for DGI er at være folkeoplysende og sikre demokratiet som grundsten i den måde, vi organiserer os på. Det er der om nogensinde brug for.
Både i Danmark og Europa har vi brug for stærke folkelige organisationer, hvor man bindes sammen af fælles interesser og har fokus på at gavne fællesskabet.