Andreas Tang-Brock

Andreas Tang-Brock blev valgt til DGI's hovedbestyrelse.

Andreas Tang-Brock

Er 32 år, gift med Winnie Hollegaard og bosat i Ry. Sammen har de to døtre.

Er cand. scient i historie og idræt fra Aarhus Universitet, uddannet adfærdsdesigner og har en lederuddannelse fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Har i 2016-17 været projektleder på finalestævnet ved Skole OL med 12.000 deltagere og 500 frivillige.

Er stifter af og formand for foreningen Move, som arrangerer Move Copenhagen, Europas største bevægelsesfestival.

Har undervist i idræt i gymnasiet og været eventudvikler i DGI-Huset i Aarhus.

Sidder i repræsentantskabet for GAM3 Denmark.

Har stiftet Danmarks første slackline-forening.

Er konsulent på DGI’s vision for Gadeidræt og selvorganiserede idrætsmiljøer.

Er idrætskonsulent på byggeprojektet SPARK – en ombygning af parkmiljøet omkring Marselisborgcenteret i Aarhus.

1. Hvorfor stiller du op til DGI’s hovedbestyrelse?     

DGI har et centralt ansvar for at sikre en aktiv og levende befolkning såvel som rammerne for at realisere det. Derfor skal DGI forsat være førende, når vi udvikler organisationsformer med plads til nye bevægelsesfællesskaber. De rammer vil jeg være med til at skabe. Derfor stiller jeg op til DGI’s hovedbestyrelse.

2. Hvordan kan DGI bedst fremme målet i Bevæg dig for livet: At aktivere tusinder af danskere i de kommende år?

Det er landsdelsforeningerne som i praksis skal løfte visionen. Derfor er der vigtigt, at landsdelsforeningerne bliver styrket sådan, at opgaven kan løftes uden at tabe kvalitet. Derfor vil jeg i hovedbestyrelsen arbejde for en styrkelse af landsdelsforeningerne.

Hvis vi vil opfylde 25-50-75 visionen, bør tallet 100 også tilføjes. Det handler nemlig om at skabe 100 % gode oplevelser for DGI’s 1,5 millioner medlemmer. Det hjælper ikke at have et mål for hvor mange og hvor meget, hvis ikke vi har et mål for, hvordan vi vil levere en kvalitetsfyldt oplevelse, så folk har lyst til en mere aktiv livsstil.

3. Foreningsudvikling har vist sig at have en positiv effekt. Hvordan vil du arbejde for at brede udviklingslysten ud til flere foreninger?

At have dynamiske og udviklingsparate foreninger er essentielt, hvis DGI som helhed ikke skal blive hægtet af samfundsudviklingen. Modsat er det vigtigt, at vi står fast på vores grundlæggende værdier - et humanistisk menneskesyn og en demokratisk medleven - og ikke vakler, hvis tendenser peger i en anden retning.

Jeg synes, at foreningskonsulenterne rundt om i landsdelsforeninger gør et solidt stykke arbejde med foreningsudvikling, og jeg tror, at vi i højere grad skal udnytte den viden, der er blevet opbygget på tværs af landsdelsforeninger. Jeg mener, at konsulenterne bør have en central rolle i at udvikle rammerne og indholdet for en endnu bedre videndeling.

Derfor vil jeg arbejde for en stærkere videndeling på tværs af alle de kloge hoveder der til dagligt arbejder med foreningsudvikling. Dette kunne eksempelvis være en online platform, som understøttes af et årligt opsamlingsseminar.

4. DGI fejrer i år sit 25 års jubilæum. Hvor har DGI sat de vigtigste aftryk i samfundet siden 1992? Og hvordan ser du DGI’s position i fremtiden?

Den danske foreningsmodel er en smuk, særegen, nyttig og forbilledlig del af vores samfund. Den bidrager med livskvalitet på tværs af socioøkonomiske forhold og styrker social sammenhængskraft i nærmiljøer rundt i hele landet. Samtidig understøtter foreningslivet en almen demokratisk dannelse, hvilket er en hjørnesten i vores samfund. Idræt kan kort sagt levere den perfekte uformelle ramme for at møde nye venner og bekendte – og lære at samvirke i konkurrence og i fællesskab. Gennem mødet med en anden via idrætten brydes sociale mønstre, fordomme udfordres, og vi får perspektiver på verden omkring os.

Danmark i dag står over for mange udfordringer, som idræt kan og bør bidrage til at løse. Og hvem andre end DGI skal vi forvente lederskab fra?

Vi ønsker alle at leve det gode liv, og en afgørende forudsætning for at opleve livskvalitet er at holde kroppen i gang – ikke bare i live. Og med foreningerne har vi en fantastisk ressource til at understøtte det gode, aktive liv. I både de etablerede foreninger og i de nye bevægelsesmiljøer findes et forpligtende fællesskab, som kan styrke vores sundhed såvel som civilsamfund.

Mere end nogensinde har vores stadig mere opdelte verden brug for et stærkt, åbent og modigt foreningsdanmark – kort sagt: Et vitalt DGI.