Per Frost Henriksen

Per Frost Henriksen blev genvalgt til DGI's hovedbestyrelse.

Per Frost Henriksens CV

58 år. Bor i Fredensborg. 

Medlem af DGI's hovedbestyrelse, politisk ansvarlig for programområderne DGI Inklusion og DGI Gadeidræt, kontaktperson til DGI Skydning og Øvrige Idrætter.


I Bevæg dig for Livet: Tovholder i analysegruppen for Gadeidræt, medlem af analysegrupperne for Inklusion, Integration og Udsatte – og analysegruppen for Handicap samt visionsgruppen for Volleyball. 

I arbejdsgruppen for Demokrati og Involvering, og er med i arbejdsgruppen, der indstiller Landsstævneby 2021.


Formand for DGI Nordsjælland

Øvrige:
Gruppeformand og medlem af byrådet for Socialdemokratiet i Fredensborg, formand for Fritids- og Idrætsudvalget, medlem af Økonomiudvalget

Uddannelse:
Revsior, Voksenundervisning, Journalisthøjskolen

Hvorfor genopstiller du til hovedbestyrelsen?

Jeg kan mærke, at det gør noget ved mig hver eneste gang jeg er med i en DGI sammenhæng, uanset om det er i klubhuset i Skævinge, hovedbestyrelseslokalet i Vingsted, en telefonsamtale med formanden eller i korridoren på DGI's årsmøde.

Jeg hører til i fællesskaber, og jeg vil gerne bidrage og give noget af mig selv for at få skabt en god solid dagsorden, der fastholder foreningen som en væsentlig del af samfundet, som foreningen har været i over 150 år.

Jeg trives i forhandlinger, der er med til at udvikle Danmark som et land, hvor alle trives, hvor vi er rummelige, hvor medmenneskelighed og humanisme hersker, og hvor alle, især børn og unge bliver dannet og gives mulighed for sundhed og udfordringer.  

De to vigtigste beslutningstagere i Bevæg dig for livet er 1) borgerne, som skal vælge at blive aktive og 2) foreningen som skal vælge at være en del af Bevæg dig for Livet. Hvordan kan DGI bedst støtte op om de to parter?

DGI bakker bedst op ved at være med til at udvikle foreningerne, gøre dem endnu stærkere til at rekruttere frivillige, skabe fællesskaber, fastholde nuværende og tiltrække nye medlemmer, og være på forkant med hensyn til at udvikle på idrætterne og finde nye aktiviteter.

DGI må aldrig glemme, at det er foreningerne rundt i landet, der gør os til et stærkt DGI.

Bevæg dig for Livets mål og fordelene ved den fælles vision skal kommunikeres ud til foreningerne, så fordelene med at få flere frivillige og flere medlemmer står lysende klart for den travle foreningsbestyrelse.

DGI har arbejdet med demokrati og involvering det seneste år. Hvordan vil det ændre organisationen i fremtiden?

Mit mål er, at DGI skal have en mere gennemskuelig og operationel organisering og struktur. Der skal være kortere mellem top og lokalforeningsmanden.

Kort tid fra idé til handling og frem for alt involvering i processerne undervejs. Vi skal fortsat arbejde med at blive tydeligere i fordeling af opgaver og ansvar mellem valgte, frivillige og ansatte.

Sammen er vi rigtig stærke, hvis vi er enige om, hvem der laver hvad, og hvem der bestemmer.

Foreningsudvikling har en positiv effekt, også på den lange bane. Hvordan vil du arbejde for at styrke idrætsforeningernes arbejde med at udvikle sig?

Ved at blive ved med at gennemføre foreningsudviklingsforløb og blive ved med at følge op på udviklingen i den enkelte forening. Det er vigtigt, at landsdelsforeningerne er i tæt kontakt med foreningerne.

Det er væsentligt for foreningerne, at der bliver sat tid af til både at rekruttere frivillige og medlemmer, og at der udvikles på hvilke idrætstilbud, der virker over for borgerne.

Derfor fokus på rekruttering og udvikling af aktivitet som det allervigtigste, rigtig tæt på, ja, helt inde i klubhuset i hver enkelt forening.