Årsmøde 2015

Lørdag d. 7. november 2015 holdt DGI sit årsmøde i DGI-byen i København.

Knapt 500 delegerede og gæster var samlet til en dag med tilbageblik. Med blik mod fremtiden. Med visioner. Valg. Workshops. Og debat.

Der var debat om demokratiets rolle i DGI, nytænkning om frivillighed og kvalitetssikring af Bevæg dig for livet. To nye ansigter blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Og det blev besluttet:

  • at DGI fortsat inviterer til årsmøde hvert år i november.
  • at en ny fordelingsnøgle for fordelingen af midler mellem landsdelsforeningerne nu træder i kraft.