Årsmøde 2014

DGI holdt årsmøde d. 8. november 2014. Søren Møller præsenterede Klubliv Danmark, der blev valgt nye medlemmer til hovedbestyrelsen, der var workshops om foreningsudvikling, og kulturminister Marianne Jelved indtog talerstolen.

Her på siden finder du Årsberetning 2014, Årsrapporten 2013 samt program og dagsorden for årsmødet.

Her under finder du også artikler om

  • Søren Møllers præsentation af Klubliv Danmark - et nyt tiltag, som skal forbedre klublivet og foreningernes økonomiske villkår ved hjælp af mikrosponsorater.
  • valg af nye medlemmer til hovedbestyrelsen.
  • kulturminister Marianne Jelveds tale på årsmødet.
  • workshop på årsmødet med debat om, hvordan man holder fast på de unge i foreningerne.