Direktionen

Direktionen i DGI er den øverste administrative ledelse.

Direktionen består af DGI's administrerende direktør samt cheferne for henholdsvis DGI Idræt & Motion, DGI Lab og DGI IT og Økonomi.

Direktionen varetager landsforeningens daglige administrative ledelse.