DGI IT

DGI IT er en stabsfunktion, der driver og udvikler it-systemer og it-services til hele DGI, medlemsforeninger og kunder.

DGI IT sikrer omkostningseffektiv administration, en høj grad af vidensdeling og gode kommunikationskanaler i DGI gennem kombination af forretningsforståelse, it-faglighed og nærhed.

Vi er forandringsagenter i DGI.

Som forandringsagenter sikrer vi, at DGI udvikler it-systemer og processer, der bedst muligt støtter og udvikler foreninger, instruktører, frivillige og personale, og vores medarbejdere tager ansvar for at se og tænke i helheder, der sikrer effektive og sammenhængende it-systemer.

Det er vores vision at være idrætsforeningens mest attraktive og kompetente samarbejdspartner, også på it-området.

DGI IT leverer viden, systemer, service og projektledelse på it-området

Viden. Specialistviden, der i samspil med kolleger og omverden skaber forandringer til det bedre. Viden stilles til rådighed proaktivt, som undervisning, supportkanaler og via it-brugerorganisationen. Vi leverer analyser af data, arbejdsprocesser, besøgstal på portaler og anden nøgleviden, der sikrer DGI værdi af de digitale muligheder.

Systemer. Egenudviklede, eller fra ekstern leverandør. IT-systemer anskaffes altid i samråd med DGI IT. DGI IT vurderer kvalitet, soliditet og serviceniveau hos leverandører og deres produkter. Vi gør os umage med at have opdateret viden om trends og nyheder. På basis af disse og de mest effektive metoder i branchen sikres de rette valg og strategi. DGI IT udvikler integrationer, så data hænger sammen og fremmer arbejdsprocesser og datakvalitet.

Services. DGI IT leverer sikker, omkostningseffektiv og konkurrencedygtig drift og support af DGI’s samlede it-portefølje og alle standardservices.

Projektledelse. DGI IT har projektlederkompetencer og kan efter aftale lede projekter igennem alle faser; foranalyse – detailanalyse – udvikling – test – implementering – undervisning og opfølgning på ibrugtagning.