DGI HR og ledelsessekretariat

DGI HR og ledelsessekretariat er rådgivere og sparringspartnere for medarbejdere og ledere i DGI.

Dertil kommer udviklingssamtaler, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og coaching, sygefraværsrådgivning og stressforebyggelse, samt personalejura, rekruttering, personprofilanalyser og teamanalyser.

Samtidig arbejder DGI HR og ledelsessekretariat med forsikringsrådgivning vedrørende idrættens forsikringer og ledelse- & foreningsudvikling.

Ved siden af de HR-relaterede arbejdsområder er DGI HR og ledelsessekretariat også ansvarlig for større, fælles indkøbsaftaler, og sekretariat for DGI’s administrative ledelse, chefforum og DGI’s lederforum. 

DGI HR og ledelsessekretariat har det administrative ansvar for leder- og foreningsudvikling, herunder foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed i regi af Bevæg dig for Livet og foreningsledelse.dk.

DGI HR og ledelsessekretariat er en fællesfunktion/afdeling, hvis opgaver tæller:

  • At understøtte ledelsen med det strategiske arbejde og bidrage til en løbende organisationsudvikling
  • At bidrage til sammenhæng og helhed på personaleområdet - herunder medvirke til en fortsat udvikling af ledere- og medarbejdere i hele DGI
  • At have styr på HR-processerne
  • At medvirke til en fastholdelse og udvikling af en stærk kultur i DGI
  • At medvirke til et progressivt arbejde med DGIs brandværdier, herunder employer branding.