Nyborg 1881 - Gymnasterne inviteres

Først i 1881, 12 år efter sidste stævne, blev festrækken fortsat på landsplan. Dette år troppede 4.125 deltagere op til to dages festlig forsamling i Nyborg. For første gang var også en større flok mandlige gymnaster inviteret.

800 skytter og 3.325 gymnaster mødtes til det femte landsstævne.

Landsstævnet i 1881

I Højskolebladet blev landsstævnet rost for at have en god effekt på ’folkearbejdet’. (Kilde: Om landsstævnets historie, Vestergård 2005).

Gymnastik var i 1881 en bred disciplin, der inkluderede fægtning, brydning, eksercits, stokkeslag og dyst- og kappestrid.

Der blev uddelt priser til både skytter og gymnaster, og konkurrenceaspektet var tydeligt i idrætshistoriens første mange år.

Dette er i DGI og DDS senere blevet kraftigt nedtonet, og fokus er i stedet på det fællesskab og sammenhold, der findes i de idrætslige og folkelige aktiviteter.