Regler i danmarksmesterskaber

Her finder du reglerne for danmarksmesterskaberne for både enkeltmand, par og hold. Reglerne blev vedtaget på Midtvejsmødet i oktober 2021.

Kvalifikation til DM - fælles for alle (læs regler for hhv. enkeltmands-, par- og holdturnering længere nede på siden)

Det er kun muligt at kvalificere sig til DM for en klub pr. turnering. Dette kan gøres på en af følgende måder i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Via turnerings- eller stævnekvalifikation

  Hvis ovenstående ikke er muligt;

 2. Via lodtrækning eller udpegning af det lokale krocketudvalg.

Hvad betyder det i praksis?

I praksis betyder det, at du kan spille både stævner og turneringer i alle de klubber, du ønsker. Du kan dog kun kvalificere dig til DM for 1 klub pr. turnering. Spiller du samme type turnering for flere klubber, skal du forud for den første turnering udfylde et kvalifikationsskema, som skal indsendes til DGI Vestjylland.

Se kvalifikationsskemaet her. Kvalifikationsskemaet

På kvalifikationsskemaet angives den klub, som den pågældende spiller for i forhold til at kvalificere sig til DM.

Hvis du spiller turnering flere steder og vinder, men ikke kan kvalificere dig med pågældende klub jf. kvalifikationsskemaet, bliver din makker i parturneringen automatisk diskvalificeret. Retten til at deltage i DM tilfalder 2. pladsen. Der indsættes ikke reserver. Ved holdturneringen diskvalificeres makkeren, men det andet par må deltage sammen med reserver på samme eller lavere niveau.

Håndhævelse og ansvar

Det er spillerens ansvar at få indberettet dette kvalifikationsskema, hvilket skal meddeles til klubben og landsdelsudvalget. Idrætsledelsen har ansvar for at tjekke disse kvalifikationsskemaer i forbindelse med deltagelse i DM.

Konsekvenser

Overholdes ovenstående reglement ikke, udelukkes spilleren samt makker/hold fra det pågældende DM.  

Regler for DM for enkeltmand

 1. Der spilles efter DGI's gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på www.dgi.dk/krocket.
 2. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes. Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere en spiller, hvis ovenstående ikke overholdes.
 3. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til at spille med 2 hænder. Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
 4. En spiller, der vinder en landsdelsturnering, kan ikke deltage i DM to år i træk i samme række. En spiller, der er nr. to i landsdelsturneringen, må godt deltage i DM to år i træk i samme række, såfremt spilleren IKKE vinder DM. Dette gælder ikke i M1.
 5. Det er den personlige seedning, der danner grundlag for, hvilken række spilleren kan deltage i. Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
 6. Er en spiller forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.

Vis mere Vis mindre

Regler for DM for par

 1. Der spilles efter DGI's gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på www.dgi.dk/krocket.
 2. Parsammensætningen kan ikke ændres efter første kamp, medmindre en af spillerne har en dispensation til udskiftning mellem 2 kampe, eller der opstår sygdom under spillet. Der må benyttes reserve, hvis turnerings-/stævneledelsen har godkendt det – dog må reserver ikke være højere rangerende spillere og skal have spillet i klubben før landsdelsturneringens start samme år.
 3. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes. Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere et par, hvis ovenstående ikke overholdes.
 4. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til spillere med fysiske eller mentale udfordringer. (Dispensation kan gives til 2 ting: at spille med 2 hænder eller at have lov til at blive skiftet ud med en navngiven spiller, på samme eller fra lavere niveau, mellem 2 kampe.) Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
 5. Et par kan ikke deltage i DM to år i træk i samme række. Hvis parret er med som nr. to fra landsdelsturneringen, må parret godt deltage i DM to år i træk i samme række, såfremt spillerne IKKE vinder DM. Dette gælder ikke i M1.
 6. Det er den personlige seedning og par-sammensætningen, der danner grundlag for, hvilken række parret kan deltage i. Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
 7. Er et par forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.

Vis mere Vis mindre

Regler for DM for hold

 1. Der spilles efter DGI´s gældende krocketregler, som kan ses under spilleregler på www.dgi.dk/krocket.
 2. Holdsammensætningen kan ikke ændres efter første kamp, medmindre ’en af spillerne har en dispensation til udskiftning mellem 2 kampe, eller der opstår sygdom under spillet. Der må benyttes reserver, hvis turnerings-/stævneledelsen har godkendt det – dog må reserver ikke være højere rangerende spillere og skal have spillet i klubben før landsdelsturneringens start samme år.
 3. Spilleren selv, klubben og landsdelsudvalgene er ansvarlige for, at ovenstående overholdes. Idrætsledelsen/turneringslederen har ret til at diskvalificere et hold, hvis ovenstående ikke overholdes.
 4. En dispensation udstedes af landsdelsformanden og kan gives til spillere med fysiske eller mentale udfordringer. (Dispensation kan gives til 2 ting: at spille med 2 hænder eller at have lov til at blive skiftet ud med en navngiven spiller, på samme eller fra lavere niveau, mellem 2 kampe). Har en spiller en dispensation, skal denne medbringes til det specifikke DM.
 5. Et hold kan ikke deltage i DM to år i træk i samme række. Hvis holdet er med som nr. to fra landsdelsturneringen, må holdet godt deltage i DM to år i træk i samme række, såfremt spillerne IKKE vinder DM. Dette gælder ikke i M1.
 6. Det er den personlige seedning og hold-sammensætningen, der danner grundlag for, hvilken række holdet kan deltage i. Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende række, kan man ikke længere spille i en lavere rangerende række i en anden klub/landsdel. Det vil sige, der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel, der repræsenteres.
 7. Er et hold forhindret i at fuldføre et DM, bliver alle de opnåede resultater slettet.

Vis mere Vis mindre