Retningslinjer for Rally Lydighedssekretærer

Rally Lydighedsstævner kan være planlagt afholdt sammen med agilitystævner og andre konkurrencer. At planlægge et stævne kræver mange måneders arbejde af arrangørerne. Der er mange forskellige, krævende opgaver. Det kan bl.a. være at finde dommere, klargøre resultatlister, samle postlister, indkøbe præmier, klargøre eller fremskaffe materiel, klargøre mad og drikke, trykke katalog o.l.

A. Forudsætninger

Et vigtigt område, der ofte tages let på eller overses, er udvælgelsen og oplæringen af ringsekretærer. Selvom Rally Lydighedstævner bliver afholdt i forbindelse med andre konkurrencer, vil ringsekretærerne have behov for en særlig oplæring for at kunne hjælpe i rallyringen. En ringsekretær som ikke har kendskab til procedurerne indenfor Rally Lydighed vil have behov for særlig instruktion fra dommeren og medføre at hele prøven afvikles langsommere.

For at sikre en smidig afvikling af en prøve i Rally Lydighed kan der afholdes træningssamlinger for ringsekretærerne. Disse samlinger kan ledes af erfarne ringsekretærer eller dommere.

Det er tilladt både at deltage og assistere den samme dommer ved et stævne. Dog kan ringsekretæren ikke assistere og deltage i den samme klasse.

Sekretærfunktioner i Rally Lydighedsringen er opdelt i to generelle kategorier. Ringsekretæren og tidtageren. I ekspertklassen er der brug for en sekretær til at overvåge ærespladsen.

Arrangørerne skal stille med mindst to sekretærer til hver ring, da den samme person ikke kan være ringsekretær og tidtager. I ekspertklassen vil ringsekretæren ofte også overvåge og registrere ærespladsøvelsen. Tidtageren oplyser tiden for den enkelte hund til dommeren og kan ligeledes hente og bringe dommersedlerne samt overvåge at kegler, spring o.l. ikke flyttes under gennemløbene.

Det er vigtigt, at alle sekretærer er klar ved ringen senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt for start af bedømmelsen. Her skal de kunne få særlig instruktion af dommeren og kunne hjælpe med at sætte banen op efter dommerens vejledning.

B. Resultatlister

Efter bedømmelsen. En samlet resultatliste kan indsendes til DGI.