Step 6: To-do mindmap

Få overblik over opgaverne, der knytter sig til idéen.

Næste video: Tids- og handleplan