Step 6: Tids- og handleplan

Tids- og handleplanen er et redskab, der hjælper jer med at udføre idéerne.

Næste video: Kommunikér det