Step 5: Pointsedler

Værktøj til idéudvælgelse: Giv idéerne point ud fra effekt, realiserbarhed, innovationshøjde og appel.

Næste video: Step 6: Idégennemførelse