Step 2: Idégenerering

Med udgangpunkt i jeres fokusområde skal I nu finde mange både gode og mindre gode idéer.

Næste video: Individuel brainstorm