Hvad er en forening?

En forening er en gruppe mennesker, der finder sammen om en fælles interesse eller et bestemt formål.

Der findes titusindvis af foreninger i Danmark – idrætsforeninger, sociale foreninger, kulturelle foreninger, fagforeninger, boligforeninger og mange flere. Men hvad er i grunden en forening? I sin enkleste form er en forening en gruppe mennesker, der finder sammen om en fælles interesse eller et bestemt formål.

I Danmark har vi ingen foreningslov, men landets borgere har ret til at danne foreninger. Det er sikret i Grundlovens §78. I paragraf 78 står, at borgerne kan danne foreninger ”i ethvert lovligt øjemed,” dvs. at foreningens aktiviteter og formål skal være lovlige. Derudover stiller loven ikke yderligere krav.

Vi har gamle foreninger, som har fejret 100, 125 eller sågar 150 års jubilæum. Vi har nystiftede foreninger og også helt uformelle netværk, hvor medlemmerne i en eller anden grad forpligter sig overfor hinanden.

Foreningen kan have skrevne eller uskrevne regler. Det er ikke et krav, at den har et sæt vedtægter, men det har vist sig yderst praktisk med klare regler og rammer for fællesskabet - ikke mindst når og hvis uenighed opstår. 

Og vedtægter er en forudsætning for at en forening kan blive godkendt og opnå tilskud fra kommunen. Det kan du læse mere om i artiklen, der forklarer "Hvad er en folkeoplysende forening?"

Savner du stadig argumenter for at danne en forening, så tjek: Tre gode grunde til at danne en forening.