Aktuelle takster for kørselsgodtgørelse

Skatterådet har fastsat satser for kørselsgodtgørelse for 2021.

Din forening kan udbetale befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1. 1. 2020 for kørsel i egen bil:

  • De første 20.000 km.: 3,44 kr. (2020: 3,52 kr.) 
  • Over 20.000 km.: 1,90 kr. (2020: 1,96 kr.)

Der er tale om maks.-satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end statens takst. Og godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.

Hent skema til opgørelse af skattefri godtgørelse.

Egen bil (eller motorcykel) i denne sammenhæng er:

  • En bil, der er indregistreret i ejerens navn, eller
  • En bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi, eller
  • En leaset bil, når det er ”ejeren” (eller ægtefælle/samlever), der afholder leasingudgiften og øvrige udgifter på bilen

Kørsel hænger ikke sammen med omkostningsgodtgørelse

Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden.

Det betyder, at din forening både kan give jeres frivillige hjælpere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Læs om omkostningsgodtgørelse her: Takster for godtgørelse til ulønnede ledere, trænere og instruktører

Se mere i vejledningen

Har du brug for at dykke ned i regler for kørselsgodtgørelse, så tjek vejledningen om Skattemæssige forhold for idrætsforeninger. Vejledningen er udarbejdet af DIF og DGI i samarbejde med Skat.