Sæt holdet: Det gode kommunikationsteam

PR-udvalg, redaktion eller marketinggruppe? Et godt kommunikationshold består ligesom fodboldholdet af spillere, der kan noget forskelligt.

Det er ikke en selvfølge, at bestyrelsen eller engagerede medlemmer har lyst til eller flair for at formidle historien om foreningen. Derfor kan det være en idé at søge eller supplere med andre.

Holdet, udvalget eller redaktionen kan have to, tre, fem eller flere spillere. Det afhænger helt af foreningens størrelse og aktiviteter. Holdet kan for eksempel sammensættes af

  • en eller flere webredaktører
  • en facebookredaktion
  • medlemmer, der gerne vil fotografere
  • journalister eller marketingfolk
  • medlemmer, der kan lide at berette til lokale medier
  • forældre eller andre, som har relation til foreningen og interesse for kommunikation og formidling
  • m. fl.

Q: Hvor finder du de bedste spillere til holdet?

A: Kig dig omkring i foreningens medlemsskare! Er her en journalist eller en kommunikationsekspert? Måske opdager du en spiller eller en forælder, som ofte tager billeder til foreningens arrangementer. Og der er helt sikkert flere, som melder sig, hvis du efterspørger en facebookredaktør. Det kan også være, at formanden eller en anden i bestyrelsen er særlig god til at formidle foreningens idé og formulere sig kort og klart.

Q: Hvordan får du kommunikationsteamet klædt på til opgaven?

A: Spillerne skal naturligvis vide hvad der sker, hvornår i foreningen. Derfor skal de kende til planer, sæsonkalender, årshjul og andet i den dur.

Spillerne skal have kendskab til foreningens værdier. De skal med andre ord kunne holde elevatortalen.

Q: Hvordan får kommunikationsteamet oplysninger om det, der sker i foreningen?

A: Det er godt at holde jævnlige redaktionsmøder, for eksempel når bestyrelsen har fået styr på de kommende måneders aktivitet. Måske har I et fælles drev eller arkiv på jeres hjemmeside, som teamet har adgang til? En lukket facebookgruppe? Eller får K-teamet referater fra bestyrelses- og trænermøder?