Trænerkontrakter

En klar aftale med dine instruktører og trænere er en forudsætning for et godt samarbejde.

DGI har i samarbejde med juridiske rådgivere skrevet en kontrakt, der kan bruges som standardkontrakt. Kontrakten kan ikke bruges i alle tænkelige situationer, men den kan være et udgangspunkt for en snak om, hvilke betingelser samarbejdet indeholder. 

Download kontrakterne

Her får du kontrakter til brug i din forening: 

- til ulønnede

- til lønnede

Kontrakt til ulønnede 

Kontrakterne kan bruges til et lave en aftale med både træner, instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Kontrakten for ulønnede trænere er for dem, der ingenting modtager eller kun modtager godtgørelse for det frivillige arbejde.

Kontrakt og vejledning om lønnede trænere

En træner er lønnet, når der er en aftale mellem foreningen og træneren om, at træneren skal have løn for sit arbejde - uanset om der er tale om fast løn eller timeløn. Så har foreningen ledelsesbeføjelser, og træneren er lønmodtager. 

Læs mere om regler for ansættelse af lønnede trænere i denne vejledning, som er udarbejdet af DGI Jura:

Kontrakten for lønnede trænere og instruktører er en standard ansættelseskontrakt, der indeholder typiske emner for en ansættelse.