Matchfixing

DIF-afgørelser om matchfixing kan også have virkning for aktivitet i DGI og DGI’s medlemsforeninger

DGI har ikke regler om matchfixing. Det har DIF. Ved matchfixing forstås, at manipulation med idrætskonkurrencer og lignende uetisk adfærd, som er omfattet af DIF’s matchfixinglovregulativ. Matchfixing omfatter for eksempel

  • forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence eller enkelte begivenheder i denne med det formål at pågældende selv eller andre får en økonomisk gevinst
  • misbrug af insiderinformation i forbindelse med spil (betting)
  • spil på en idrætskonkurrence, den pågældende selv deltager i.

En overtrædelse af DIF’s matchfixingregelsæt kan medføre, at den pågældende idømmes en sanktion af DIF’s Matchfixingnævn eller DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Sanktionen kan blandt andet være udelukkelse i en periode eller på ubestemt tid fra enhver aktivitet eller bestemte aktiviteter på hele DIF’s område.

Udelukkelse kan også gælde foreninger i DGI

Sådanne udelukkelser, der er foretaget efter 1. januar 2021, har nu også virkning for aktivitet i DGI og i vores medlemsforeninger. Det betyder, at hvis udelukkelsen omfatter al foreningsaktivitet i en periode, så gælder det også på DGI’s område. Men angår en udelukkelse alene deltagelse i professionel sport i et bestemt DIF-forbund, har udelukkelsen ingen betydning for aktivitet på DGI's område.

DGI’s hovedbestyrelse har med sin beslutning om, at DIF-afgørelser om matchfixing også har virkning i DGI, sendt det idrætspolitiske signal, at DGI bakker op i kampen mod uetisk adfærd i idrætten.

Oplysning om udelukkelse

Der er heldigvis ret få sager om matchfixing i DIF. Oplysning om, hvorvidt en bestemt person er idømt en udelukkelse, der forhindrer den pågældende i at være udøver eller leder i en medlemsforening under DGI, kan fås ved telefonisk kontakt til DIF’s sekretariat for matchfixing: Kontakt:
Juridisk konsulent Anders Young Rasmussen, DIF, tlf. 20427080.

Yderligere information om DIF's matchfixingafgørelser findes her:
DIF | Matchfixingnaevnets kendelser

SFA/26.1.2021