Den gode dagsorden

Udgangspunktet for et godt møde er en god dagsorden. Se videoen om hvordan du laver en god dagsorden.

Preben Egeskov, foreningskonsulent i DGI, giver fif til den gode dagsorden:

Her får du nogle enkle huskeregler til den gode dagsorden:

  • Angiv hvor og hvornår, mødet holdes.
  • Angiv hvem, der er indkaldt, og eventuelt om nogle mødedeltagere kun er med under behandling af enkelte punkter.
  • Start med de vigtigste punkter. "Siden sidst" kan vente til sidst.
  • Skriv en uddybende tekst, så deltagerne ved, hvad punktet drejer sig om og kan forberede sig. 
  • Angiv dit bedste bud på, hvor lang tid punktet tager og hvem, der har ansvar for punktet. 

Få også tip til god mødeledelse og det gode referat.