Styrelse

SdU´s Styrelse er den øverste myndighed mellem Sendemandsmøderne (årsmøderne).
Styrelsen har det overordnede ansvar for budgettet og driften af vores institutioner.