Unge I Front: Trænerrolle, event, ledelse og fællesskaber

Styrk elevernes personlige og sociale kompetencer og øg deres kendskab til livet uden for skolen med en anderledes og praksisorienteret undervisning.

Unge I Front er et anderledes undervisningskoncept, der er udviklet specielt til skoler og ungdomsuddannelser og målrettet børn og unge i alderen 11–20 år.

Unge I Front tilbyder tre forskellige retninger og niveauer, der giver din skole mulighed for at vælge et fagligt fokus målrettet en specifik aldersgruppe.

Med en unik kombination af teori og praksis sætter konceptet fokus på fællesskaber, events, foreningsliv og trænerrollen.

Formålet er, at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer og give dem færdigheder, der er anvendelige i hverdagen, fritiden og fremtiden. De lærer bl.a. at tage ansvar, planlægge en aktivitet/træning og at stå foran en forsamling og tale. De bliver rollemodeller for andre.

DGI Vestjylland tilbyder 3 forløb

Alle forløb styrker den unges personlige udvikling, samarbejdsevne og motiverer de unge til at engagere sig i frivilligt arbejde.

1 Trænerspire & Igangsætter

Som valgfag, emneuge eller weekendkurser
For elever i 7.-10.klasse

2 Minitrænerspiren

Som emnedage/uge
For elever i 6.-7.klasse

3 Eventspire & Idrætsinnovatør eller Lederspire & Fællesskaber

Som valgfag, emneuge eller weekendkurser
For elever i 7.-10.klasse samt ungdomsuddannelser

Læs mere om de 3 forskellige retninger og niveauer her:

Unge I Front

Hvad siger skoler om Unge I Front-uddannelsen:

Tore Sandbøl, lærer på Nørre Boulevard Skolen:

Vi oplever, at de 8. kl. elever, som deltager i kurset Unge I Front, får en uge, hvor de skaber nye positive relationer på tværs af deres klasser, og når vi bruger egne indskolingselever til kaniner for vores Unge I Front elever, skaber dette relationer på tværs af afdelingerne på skolen, som giver stor tryghed for de yngste, og samtidig vokser de store elever med opgaven i at være gode rollemodeller og tage ansvar for andre. 

Alt dette oplever vi, giver eleverne større mod på at stå ved dem selv men også mod på at stille sig op foran andre og sige noget, hvilket gør meget for mange af dem ift. deres skole gang og på sigt deres eksamen.

Vi bruger også vores Unge I Front elever, som bevægelses ambassadører på skolen, hvor de har ansvaret for at lave sjove og spændende aktiviteter på forskellige anderledes dage.

Kurset blev afholdt af instruktører fra DGI.

Rikke Hedegaard Rask, viceleder på Nr. Felding Skole og Børnehus:

7. kl. har haft emneuge, hvor de har taget Unge I Front – Trænerspirekurset, så de blev klædt på til at lave sjove aktiviteter i forenings-SFO i Nr. Felding.

Der er sket en stor udvikling med eleverne fra mandag til fredag, hvor 3. kl. kom og deltog i 7. kl. aktiviteter, hvilket 7. kl. fik stor ros for. Der var grin, fart og god stemning i hallen.

Emneugen har givet noget godt og konstruktivt samarbejde mellem faggrupperne, og været med til at bygge mere bro mellem skole og SFO.

Kurset blev afholdt af eget personale, efter kursus fra DGI.

Gitte Pedersen, viceforstander på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole:

Skolen har haft flere elever igennem Unge I Front kurset gennem flere skoleår. Hun fortæller at:
”LGI´s elevhold er stolte af deres nyerhvervede Unge I Front – Lederuddannelse”.

Kurset blev afholdt af instruktører fra DGI.

Skoleleder Jesper Møller fra Parkskolen (uddrag fra tale til Unge I Front-trænere):

"…kun to steder i vores samfund lærer man at være sammen med andre vidt forskellige mennesker; Folkeskolen og i forenings-Danmark. Den egenskab, at på en god og ordentlig måde, at kunne være sammen med andre forskellige mennesker, gør, at livet bliver langt mere indholdsrig, end uden. Fællesskabet i skolen og i foreningerne kan give os alle varige venskaber og bekendtskaber for resten af livet, hvilken er med til at styrke, og give styrke, til et godt liv. Unge I Front kan være med til, at vi i Danmark vil bibeholde et rigt og varieret foreningsliv, hvis foreningerne støtter op om de unge menneskers ønske om at bidrage til den forening, de nu holder af."