Skoler og Institutioner

Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skab det bedste fundament for trivsel og læring.

Børn skal bevæges både i det strukturerede skole- og institutionsliv, i det organiserede foreningsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne være bevidste rollemodeller og kunne skabe forskellige rum og rammer med fokus på kropslig dannelse.

Hjerneforskning slår fast, at fysisk aktivitet baner vejen for børn og unges trivsel – både fagligt, mentalt og socialt.

Begejstrede børn bøvler bedst

Ved DGI Vestjylland arbejder Børne- og ungekonsulenterne Charlotte Egede Frost og Heidi Møller Nielsen sammen med både dagplejere, vuggestuer, børnehaver, SFO og skoler. Her er fokus på at få mere idræt, leg og bevægelse ind i en hverdag med mange forskellige læringsmål.

”Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage. Begejstrede børn bøvler bare bedst, ” siger Børne- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte institution og arbejder ud fra jeres faciliteter, rammer og behov.

Børne- og Ungekonsulent Charlotte Egede Frost

Hvad siger samarbejdspartnerne?

”Vi oplever mange positive tilbagemeldinger fra forældre, ansatte og lokalsamfund, der anerkender vores valg af DGI’s Idræt-, leg- og bevægelseprofil. ” Børnehaven Solstrålen i Videbæk.

I personalegruppen er vi blevet bedre rollemodeller, der tør gå forrest i både sjov og alvor. Vi har også fået en større viden og bevidsthed om vigtigheden af idræt, leg og bevægelse som arbejdsredskab til at tilgodese hele barnets udvikling.

Børnehaven Mariehønen i Astrup ved Skjern

”Vi har nu en større bevidsthed om, hvor vigtig bevægelse er, og hvordan man med sanser kan udvikle lege. Hold da op en forskel det har gjort for børnene at få mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen. ” Børnehaven Solstrålen i Videbæk.