Støttemuligheder

Som medlem i DGI Vestjylland og som en del af Ringkøbingegnen har I mulighed for at søge støtte:

Tilskud til højskoleophold
Unge som skal på højskole skal få et tilskud fra deres egnsforening på kr. 1.000,-. Beløbet er et engangsbeløb. Ansøgningsskema findes på nedenstående link.

KLIK her for at hente ansøgningsskema

KLIK her for at hente vedtægterne

Ringkøbingegnens højskolelegat 
Tildelinger fra Højskolelegatet kan søges af unge mennesker til højskoleophold, og af foreninger til køb af materiale og eller nye initiativer/aktiviteter. Forudsætning for tildeling af legatportioner:
Foreningen skal være beliggende i det område, der dækkedes af DGI Ringkøbingegnen ved nedlæggelsen og være medlem af DGI Vestjylland.
Personer skal være aktiv medlem af en af ovennævnte foreninger og selv betale hovedparten af opholdet. 

Ansøgninger skal være legatudvalget i hænde senest 1. maj. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos legatudvalget:
Inger Hanghøj, Grønsiskenvej 23B, 6950 Ringkøbing – Tlf. 9732 1781 e-mail: inger@hanghoej.com
Pia Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem - Tlf.: 4030 2421, e-mail: jensenpiakirk@gmail.com
Vagn Østergaard, Skærmbjerg 44, 6971 Spjald – Tlf. 9734 8189  e-mail: vaos@post1.dknet.dk