Højskolelegatet

Som medlem i DGI Vestjylland og som en del af Ringkøbing-Skjernegnen har I mulighed for at søge tilskud til et højskoleophold.

Tilskud til højskoleophold
Unge som skal på højskole skal få et tilskud fra deres egnsforening på kr. 1.000,-. Beløbet er et engangsbeløb. Ansøgningsskema findes på nedenstående link.

KLIK her for at hente ansøgningsskema

Ringkøbingegnens højskolelegat 

KLIK her for at hente ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet hentes via linket eller afhentes hos legatudvalget efter aftale. Efter at ansøgningen er blevet udfyld, sendes den til et af legatudvalgets medlemmer via post eller mail. Se kontaktoplysningerne på legatudvalget herunder.

KLIK her for at se vedtægterne

Tildelinger fra Højskolelegatet kan søges af unge mennesker til højskoleophold, og af foreninger til køb af materiale og eller nye initiativer/aktiviteter. Forudsætning for tildeling af legatportioner:

  • Foreningen skal være beliggende i det område, der dækkedes af DGI Ringkøbingegnen ved nedlæggelsen og være medlem af DGI Vestjylland.
  • Personer skal være aktiv medlem af en af ovennævnte foreninger og selv betale hovedparten af opholdet. 

Ansøgninger skal være legatudvalget i hænde senest 1. maj. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos legatudvalget: