Støtte til idrætsdeltagelse

Idræt og motion skal være for alle, men ikke alle har lige let ved at komme afsted. Heldigvis er der støttemuligheder, som gør, at endnu flere kan være med.

Her på siden har vi samlet både DGI's egne muligheder for støtte til børn og unge samt kommunerne i DGI Vestjyllands forskellige støttemuligheder.

Foreningsliv for alle

Foreningsliv for alle er en pulje til børn, unge og familier, som har brug for hjælp til at komme med i foreningslivet.

Man kan bl.a.:

LÆS MERE OM FORENINGSLIV FOR ALLE

Fritidspas i kommunerne i Vestjylland

Holstebro Kommune

I Holstebro Kommune kan børn og unge mellem 0 og 18 år få hjælp til at begynde til en fritidsaktivitet gennem Guide to Move.

Man kan få:

  • Fritidsvejledning ved en fritidsguide, som hjælper barnet eller den unge med at finde og starte til en aktivitet
  • Fritidspas - økonomiske støtte til kontingentbetaling (max 600 kr. pr. år)
  • Udstyrspas - økonomisk støtte til udstyr til idrætsaktiviteter (tilbydes af Mødrehjælpen Holstebro ved fremvisning af Fritidspas) - læs mere om udstyrspasset her.

LÆS MERE OM GUIDE TO MOVE

Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune kan foreninger søge om penge til at dække foreningernes udgifter til udsatte børn og unge.

Puljen består af 50.000 kr., og det er først-til-mølle princip. Der gives op til 75% i tilskud, men max 500 kr. pr. emne (se emnerne herunder).

Puljen giver penge til følgende formål:

  • Foreningers udgifter til udsatte børn og unge (f.eks. kontingentstøtte, betaling for stævne og træningslejr, udstyr). 
  • Igangsætning af nye aktiviteter
  • Hjælp til foreningens anskaffelser af redskaber eller andet

Puljen kan søges ved at indsende en ansøgning løbende til Velfærdssekretariatet på Hanne.Bjerg@lemvig.dk Af ansøgningen skal der fremgå, hvad der søges tilskud til, til hvor mange medlemmer og hvorfor.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Socialt udsatte børn og unge 3-18 år, der ikke er tilknyttet det etablerede foreningsliv eller anden form for social aktivitet kan få fritidsvejledning og fritidspas ved at ansøge Fritidsslusen i Ringkøbing-Skjern kommune. Konkrete henvendelser kan ske fra skolelærere, socialrådgivere, integrationsmedarbejdere, foreningsfolk, forældre, andre voksne eller børnene selv.

Foreninger kan søge på vegne af udsatte børn og unge økonomisk hjælp til beklædning og kontingent ved at kontakte:

  • SSP Vest (Hvide Sande, Ringkøbing, Lem, Tim + opland)

Torben Sandsberg (24 89 92 40, torben.sandsberg@rksk.dk) eller Flemming Pedersen (24 42 24 40, flemming.pedersen@rksk.dk)

  • SSP Øst (Videbæk, Spjald, Skjern, Tarm + opland)

Louise Villadsen (23 23 42 00, louise.villadsen@rksk.dk) eller Anette Nordqvist (42 21 35 58, anette.nordqvist@rksk.dk)

LÆS MERE

Struer Kommune

Struer Kommune tilbyder to former for hjælp til at komme igang med aktiviteter og blive en del af foreningslivet.

  • Fritidsvejledning - her kan børn og unge få hjælp og vejledning til at finde og starte til en aktivitet
  • Fritidspas - børn og unge i alderen 0-25 år kan blive fritaget for kontingent gennem kommunens fritidspas. 

LÆS MERE OM FRITIDSVEJLEDNING OG FRITIDSPAS