Få tilskud til uddannelse af jeres trænere

I DGI Sydvest ønsker vi at have et bredt og alsidigt kursusudbud, så jeres trænere kan få den nyeste viden og ny inspiration. Vi vil gerne sætte fokus på de muligheder, I som foreninger har for at søge tilskud fra kommunen til uddannelse af jeres ledere og trænere.

Det kan være svært at finde de betingelser, der gælder for lige nøjagtigt jeres kommune, derfor har vi prøvet at lave et samlet overblik for jer.

Vi må tage forbehold for, at der kan komme mindre ændringer i satserne, men vi forsøger at holde oplysningerne opdaterede.

Billund Kommune

Der er en uddannelses- og kursuspulje i Billund Kommune. Hvor stor en procentdel du kan få dækket, er afhængigt af, hvor mange ansøgninger kommunen får om tilskud. Dog kan du maksimalt få et tilskud på 3.000 kr. pr. kursusdeltager. Puljen kan søges en gang årligt.

Ansøgningsfristen er 1. november

Kontakt Billund Kommunes Fritidskonsulent Annette Jensen på 79 72 76 02, hvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan også læse mere om tilskudsmulighederne i Billund Kommune HER

Esbjerg Kommune

Der ydes tilskud på 100% af de tilskudsberettigede udgifter, dog maksimalt 750 kr. pr. deltager pr. kursusdag. Det fulde tilskud opnås kun såfremt kursusdagen er 3 timer eller mere.

Ansøgningsfristen er løbende. Dog skal tilskuddet være søgt senest ét år efter kursets afholdelse.

Kontakt Esbjerg Kommunes medarbejder på området Pernille Sjørup på 76 16 18 61 eller pem@esbjergkommune.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan også læse mere om tilskudsmulighederne i Esbjerg Kommune HER

Fanø Kommune

Der ydes 100% tilskud af de tilskudsberettigede udgifter. Der er afsat 42.000 kr. til tilskud pr. år indtil 2023.
Den afsatte beløbsramme fordeles mellem ansøgerne i forhold afholdte udgifter for det foregående kalenderår. Der kan udbetales op til 75% af den forventede udgift á conto i årets løb, om nødvendigt. Der skal være hjemtaget øvrige tilskud fra anden side før foreningen kan modtage tilskud fra folkeoplysningsudvlaget.

Ansøgningsfristen er 12. marts for kurser afholdt det foregående år.

Kontakt Fanø Kommunes medarbejder på området Janni Mosgaard Hansen på 76 66 06 33 eller jmh@fanoe.dkhvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan også læse mere om tilskudsmulighederne på Fanø HER

Varde Kommune

Der ydes tilskud med 100% af foreningens udgifter til kurser og dygtiggørelse af ledere og instruktører. Kursusdeltageren skal være fyldt 13 år i samme år, som de deltager i kurset. Der kan maksimalt ydes tilskud til en udgift på 7.500 kr. pr. person pr. kursus/modul.

Ansøgningsfristen er 1. april. Der søges bagudrettet, således at der ansøges om udgifter afholdt i foregående regnskab. F.eks. har I afholdt en udgift til et kursus i 2020, kan I søge om tilskud til dette inden 1. april 2021.

Kontakt Varde Kommunes medarbejder på området, Berith Ellegaard Andreasen på 79 94 72 70 eller bera@varde.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan også læse mere om tilskudsmulighederne i Varde Kommune HER

Vejen Kommune

Du har mulighed for at få dækket 75% af maksimalt 1.500 kr. pr. kursusdeltager pr. kursusdag.
I forbindelse med interne kurser ydes endvidere tilskud til lokaler, bespisning, overnatning m.v.

Ansøgningsfristen er 30. november.

Kontakt Vejen Kommunes medarbejder på området, Karina Mulbjerg Hessellund på 79 96 63 82 eller kahes@vejen.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

Du kan også læse mere om tilskudsmulighederne i Vejen Kommune HER


Opdateret Januar 2022