Guide til lokaletilskud

I DGI Sydvest vil vi gerne sætte fokus på de muligheder, I som forening har for at søge tilskud til lokaleleje i kommunen. Denne guide giver jer et overblik og en kort beskrivelse af krav og begrænsninger i hver kommune.

Folkeoplysningsforeninger kan altid leje skoler, udendørsanlæg og andre lokaler, der tilhører kommunen.

Foreninger kan få tilskud til:

 • Omkostninger ved leje
 • Vedligeholdelse
 • Forbrugsafgifter (el, varme og vand)
 • Rengøring

Der gives ikke tilskud til:

 • Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer
 • Lokaleudgifter ved arrangementer, hvis formål er spil, hvor der indgår en økonomisk gevinst for foreningen. (f.eks. bingo)
 • Lokaleudgifter, hvor andre skal betale for entré

Billund kommune

Lokaletilskud på 84%

Godkendte folkeoplysende foreninger kan gratis låne skoler, udendørsanlæg og andre lokaler, der tilhører kommunen. Vand, varme, lys, rengøring, bad og inventar i disse lokaler er alle gratis for godkendte folkeoplysende foreninger.

Der er dog nogle undtagelser for nogle kommunalt ejede lokaler såsom; Gymnastiksal, ridehal og svømmehal. Her vil der være betaling for at benytte lokalerne. Der er kommet nye regler i 2019, som gør at uanset hvordan aldersfordelingen i jeres forening ser ud, skal I kun betale 16% i gebyr af den godkendte takst.

Der er ansøgningsfrist: 15. marts for den kommende sæson

Kontakt: Fritidskonsulent Annette Jensen på 79 72 76 02 eller aje@billund.dk

I kan læse mere om Billund kommunes lokaletilskud HER

Esbjerg kommune

For at få tilskud skal foreningen være folkeoplysende og i godkendte lejemål. Der gives tilskud til driftsudgifter for idrætshaller, andre lokaler og lejrpladser. Der gives alt mellem 75% og 91% i tilskud til lokaleudgifter alt efter hvilken kategori, foreningen hører under.

I kan læse mere om Esbjerg kommunes lokaletilskud HER

Fanø kommune

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Der er ansøgningsfrist: 12. marts.

I kan læse mere om Fanø kommunes lokaletilskud HER

Varde Kommune

I Varde kommune gives der 80% i lokaletilskud til alle foreninger.

Den maksimale tilskudsberettige timepris er pr. 1.8.2021 for:

 • Idrætshaller: 496 kr. for en time på 60 minutter
 • Svømmehaller: en timepris på 997 kr. for en time på 60 minutter og 496 kr. for 1 bassin
 • Svømmehaller: en timepris på 747 kr. for en time på 60 minutter med 1 bassin i separat lokale (Nr. Nebel)
 • Ved dobbelthaller 2 x en almindelig timepris for en idrætshal

Ansøgningsfristen er senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

I kan læse mere om Varde kommunes lokale tilskud HER

Vejen kommune

I Vejen kommune gives 65% i tilskud af godkendte timelejesatser i haller. Hallerne sender regningen til foreningen på jeres andel. Der gives 75% i tilskud til egne og lejede lokaler (klubhuse mm.).

Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.

Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt med en petitessegrænse på 10.000 kr.

Ansøgningsfrist: 31. marts

Kontakt: Karina Mulbjerg Hessellund på 79 96 63 82 eller kahes@vejen.dk

I kan læse mere om Vejen kommunes lokaletilskud HER

Opdateret Januar 2022