Aktivitetspuljen

Når I skal realisere jeres gode idéer, står vi klar med en håndsrækning

Vi vil støtte foreningsudviklingen i vores medlemsforeninger, så der ikke er langt fra den gode ide til det færdige resultat. Vi understøtter projekter, der betyder flere medlemmer og flere frivillige i foreningerne. 

Alle medlemsforeninger under DGI Sydvest kan søge puljen, og bestyrelsen behandler løbende ansøgningerne, så der er ingen ansøgningsfrister.

Formalia 

Der ydes støtte til projekter der sigter mod foreningsudvikling samt til anlægs- og materialeudgifter, der er forudsætning for projektets afvikling. Vi udbetaler maksimalt 5000,- pr. ansøgning.

Formål

1. Støtte foreningsudvikling hos alle DGI Sydvest's medlemsforeninger

2. Understøtte tiltag, der styrker Bevæg dig for livet visionen 25-50-75 herunder flere medlemmer

Hvordan kan I ansøge?

Udfyld ansøgningsskemaet, som I motiverer med en beskrivelse af jeres projekt og herunder hvor stor en del, foreningen selv yder til formålet, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt. Der skal vedhæftes et budget for hele projektet.

Derudover skal ansøgningen indeholde:

  • forventet start- og sluttidspunkt for projektet
  • beskrivelse af ansøgte aktivitet
  • forventet deltagerantal
  • forventet aldersgruppe
  • andet som kan være afgørende for projektets gennemførelse

Ansøgningen samt andre dokumenter sendes til Ulla S. Dahlmann på mail: ulla.dahlmann@dgi.dk

Underskrivelse af ansøgningerne

Ansøgninger underskrives af foreningens formand, og der anføres navn og adresse, tlf.nr. og gerne e-mail adresse på den projektansvarlige.

Projektafvikling og afregning af det bevilligede beløb

Umiddelbart efter projektets afslutning indsendes endeligt regnskab, samt en kort beskrivelse af projektets forløb. Herefter foretages den endelige afregning med foreningen. Et projekt skal være påbegyndt inden for 12 måneder og afsluttet indenfor 24 måneder efter bevillingsdatoen.