Fyld hverdagen med bevægelse

Har I brug for inspiration til at få mere bevægelse ind i undervisningen på alle niveauer, så har DGI en række tilbud til skoler og SFO’er.

Mere bevægelse på 3 timer – fælles afsæt for alle

Inspirationsbesøg til bedre og mere bevægelse i skolen. 3 timers inspiration på hjemmebane for hele personalet, hvor skolens rum og rammer sættes i spil. Masser af konkrete bevægelsesaktiviteter til at tage med i hverdagen. Pris: 6000,- eks moms.

 • Inspiration til 45 min bevægelse
 • Ideer til skolens rum og rammer
 • Brain breaks
 • Bevægelse i undervisningen
 • Fællesskabsskabende aktiviteter (inklusion)

Idræt som prøvefag

Det er stadig nyt at føre elever til eksamen i idræt. Vi har skræddersyet 2 inspirationskurser til idræts-lærere, der dækker alle krav for afgangsprøven inden for rytmik og redskaber.

 • Inspirationskursus i musik & bevægelse.
  3 timers kursus med konkrete undervisningsforløb i rytmiske serier/dans, der tager afsæt i kravene til FSA 

 • Inspirationskursus i redskabsaktiviteter.
  3 timers kursus med konkrete undervisningsforløb i redskabsaktiviteter, der tager afsæt i kravene til FSA

 • Springsikker uddannelsen er en modtageruddannelse under DGI Gymnastik. Den har I som skole også mulighed for at deltage i.

Tilbud der fremmer den åbne skole

 • UNGE I FRONT: Idrætslederuddannelse som valgfag - tilrettelagt forløb til overbygningselever, der kombinerer undervisning på skolen med praktik på idrætshold i lokale foreninger.

 • Boost trivslen - hvordan får vi udsatte børn/børn i mistrivsel inkluderet i foreningslivet?

Derudover kan vi i samarbejde med lokale foreninger give idrætsspecifikke undervisningstilbud til elever: Fx Skoleskydning, Fokus (ADHD & skydning), Badminton i skolen m.fl.

Hvad med at prøve SMARTsport ?

3 timers inspirationskursus med fokus på mobilteknologi, bevægelse og læring.