Årsmøde 2021

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

Årsmødet 2021 bliver afholdt tirsdag den 30. november for repræsentanter for foreninger, idrætsledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

Årsmødet finder sted i kl. 18-21.30 i Vingsted Hotel og Konferencecenter og du kan tilmelde dig her.

Dagsorden er ifølge vedtægterne; der vil blive fremlagt beretning, regnskab og budget, samt være nyvalg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Se den endelige dagsorden.

Hør et inspirerende oplæg om motivation og anerkendelse af frivillige v/ Lotte Bjørnskov, konsulent og mastercoach i Move4ward
Frivillighed er omdrejningspunktet i Danmarks foreningsliv. Det er de frivillige, der hver dag skaber grundlaget for et rigt, variereret og spændende udbud af aktiviteter i vores idrætsforeninger. Men post-corona er frivilligheden under pres og mange foreninger mangler instruktører, trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Så hvordan engagerer og motiverer vi frivillige til at gøre en forskel i jeres forening?

Med baggrund i motivationsteori og konkrete eksempler vil Lotte Bjørnskov komme med bud på, hvad der virker og hvordan I kan give frivillige lyst og vilje til at gøre en indsats.

Vi kårer Årets forening 2021
På grund af corona-situationen kårede vi ikke Årets forening i 2020. Derfor er vi særligt glade for at kunne genoptage traditionen, og i år sætter vi fokus på de foreninger, som hylder deres frivillige. Den forening, vi kårer, vinder 10.000 kr. til fx udvikling og nye initiativer. Fristen for nomineringer er udløbet. 

Programmet starter med spisning og afsluttes med kaffe. 

Hvorfor skal du tage med?
På årsmødet møder du andre foreninger, så I kan inspirere hinanden og styrke netværket inden for lige præcis jeres idræt. DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI.

Må du sige noget? Og stemme?
Ja, alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.

Hver forening har stemmeberettigede repræsentanter på baggrund af deres medlemstal:
0-100 medlemmer har 2 stemmer
101-200 medlemmer har 3 stemmer
201-300 medlemmer har 4 stemmer
301-400 medlemmer har 5 stemmer
401-500 medlemmer har 6 stemmer
flere end 500 medlemmer har 7 stemmer

Endelig dagsorden med bilag finder du her på siden fra den 16. november.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet!