Årsmøde 2020

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

Årsmødet 2020 bliver afholdt den 30. november for repræsentanter for foreninger, idrætsledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

Årsmødet finder sted i kl. 18-21.30 i Vingsted Hotel og Konferencecenter. 

Dagsorden er ifølge vedtægterne; der vil blive fremlagt beretning, regnskab og budget, samt være nyvalg af fire ny-valg af fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Se den foreløbige dagsorden. 

Grundet usikkerhed om corona-situationen bliver kun den formelle del af Årsmødet 2020 gennemført.

Vi kårer derfor ikke Årets forening 2020.

Programmet starter med spisning og afsluttes med kaffe. Hele arrangementet gennemføres efter aftale med Vingsted Hotel- og Konferencecenter under hensyntagen til gældende corona-restriktioner.

Hvorfor skal du tage med?
På årsmødet møder du andre foreninger, så I kan inspirere hinanden og styrke netværket inden for lige præcis jeres idræt. DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI.

Må du sige noget? Og stemme?
Ja, alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.

Hver forening har stemmeberettigede repræsentanter på baggrund af deres medlemstal:
0-100 medlemmer har 2 stemmer
101-200 medlemmer har 3 stemmer
201-300 medlemmer har 4 stemmer
301-400 medlemmer har 5 stemmer
401-500 medlemmer har 6 stemmer
flere end 500 medlemmer har 7 stemmer

Endelig dagsorden med bilag finder du her fra den 16. november.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet!