Årsmøde 2019

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

Mødets dagsorden fremgår af vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet skal indsendets til Peer.stokholm@dgi.dk senest 24. oktober.

Program

Vi mødes kl. 18, hvor landsdelsforeningen er vært ved en let middag. 

Årsmødet starter kl. 18:45 og afsluttes senest kl. 22.00.

Formanden giver sin beretning, regnskabet gennemgås og budgettet for det kommende år fremlægges. Der vil være nyvalg af fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 

En god velkomst er nøglen til at fastholde og få nye medlemmer. På årsmødet får du inspiration til, hvordan I kan bruge den gode velkomst i jeres forening.

På årsmødet overrækkes DGI Sydøstjyllands Idrætspris 2019. I år uddeles prisen til en forening, der har været god til at byde nye medlemmer velkommen. Læs mere om årets Idrætspris og indstil en forening. 

DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI. Alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.

Tilmeld dig årsmødet senest 16. november.